Nieuwsbrief VVD Regio Noord

VVD Tweede Kamerlid Aukje de Vries verzorgt regelmatig een bijdrage voor de maandelijke nieuwsbrief van de VVD Regio Noord. Dit keer een bijdrage over het verkiezingsprogramma van de VVD: zorgen dat iedereen voelt dat het beter gaat!

Zorgen dat iedereen voelt dat het beter gaat!

In de campagne zal ik vooral te vinden zijn in Fryslân, om samen met een heleboel andere VVD’ers ervoor te zorgen dat de Friese koppige optimisten allemaal op de VVD gaan stemmen. Waarom zouden ze dan op onze partij  moeten gaan stemmen? Daarvoor zijn genoeg goede redenen, alleen als ik al kijk naar mijn eigen portefeuille belastingen in de Tweede Kamer dan zijn dat het  er al veel. Het gaat op dit moment beter in Nederland, de economie draait weer beter, er komen banen bij. Maar nog niet iedereen in Nederland voelt dat ook en dat is  wel nodig. Daarom zet de VVD weer in op een forse lastenverlichting!

Wij willen de belasting verlagen voor iedereen die werkt, welk werk je ook doet. Door de lasten op arbeid te verlagen krijgen bedrijven meer ruimte om te investeren. Ook de belasting op winst moet omlaag, want ondernemers die in hun eigen bedrijf investeren, zorgen voor banen. Bovendien willen wij ouderen die het de afgelopen jaren ook zwaar hebben gehad, tegemoet komen met een gerichte lastenverlichting belastingverlaging.

Vanaf 2017 hebben we de motorrijtuigenbelasting (Mrb) en de belasting van personenauto’s en motorrijwielen (BPM) al iets kunnen verlagen, maar die willen we verder verlagen.

Een onderwerp waar ik de laatste tijd heel veel reacties en mails over krijg is de belasting op spaargeld. Het huidige systeem is niet rechtvaardig. Dat systeem moet dus snel anders op basis van het werkelijk rendement dat je krijgt. Bovendien moet de belasting op spaargeld omlaag. Voor jouw spaargeld heb je hard gewerkt en over het geld dat je op je spaarrekening kan zetten, heb je ook al belasting betaald.

Om dit te realiseren hebben we een sterke VVD nodig! Genoeg reden dus om te knokken voor elke stem op 15 maart, zodat iedereen ook daadwerkelijk gaat voelen dat beter gaat!

Aukje de Vries #18 (kandidaat-) VVD Tweede Kamerlid