Nieuwbrief VVD Regio Noord

VVD Tweede Kamerlid Aukje de Vries verzorgt regelmatig een bijdrage voor de maandelijke nieuwsbrief van de VVD Regio Noord. Dit keer in de categerie "Kamergeluiden": Verantwoordingsdag, het broertje van Prinsjesdag. Bij Prinsjesdag op de 3e dinsdag in september wordt vooruit geblikt. Bij Verantwoordingsdag op de 3e woensdag van mei, wordt terug gekeken.

Verantwoordingdag
Het broertje van Prinsjesdag, is Verantwoordingsdag. En waar we in de Miljoenennota op de 3e dinsdag in september vooruitblikken, kijken we bij Verantwoordingsdag op de 3e woensdag van mei terug. In de volksmond wordt het ook wel woensdag gehaktdag genoemd. Hoe is ons belastinggeld uitgegeven, en belangrijker, krijgen we waar voor ons geld? Daarom is het Verantwoordingsdebat voor de VVD belangrijk.
Op 31 mei heb ik het debat over de verantwoordingsstukken van het Rijk gedaan. Bovenal mogen we trots zijn als we terug kijken op de afgelopen jaren. Zeker als je bedenkt waar we vandaan kwamen toen Rutte II begon in 2012. De VVD heeft ons land door een ongekende crisis gelaveerd. We zijn hier sterker uitgekomen. De economie groeide in 2016 met 2,2%, er kwamen 109.000 banen kwamen bij, de export steeg. De werkloosheid daalde naar 6% (in 2016 een daling met 75.000 personen). Het aantal huizenverkopen was nooit eerder zo hoog. Er was in 2016 een begrotingsoverschot, en de staatsschuld daalde.
We hebben weer die basis om er voor te zorgen dat mensen gaan voelen dat het beter gaat. Maar u weet ook, tevreden achterover leunen is niets voor VVD’ers. We willen de lasten graag verlagen. En de afgelopen jaren kenmerkten zich ook door onzekerheden over veiligheid, terreur en vluchtelingenstormen. Dus er is zeker nog werk aan de winkel.  
In Nederland zijn we terecht veeleisend ten opzichte van de overheid. Iedereen is best bereid om belasting te betalen voor zorg, onderwijs en veiligheid. Maar als het geld dat we uitgeven niet het doel bereikt dat we voor ogen hadden, dan moet er iets veranderen. Dat is dus ook een punt waar de VVD nog specifiek verbeteringen wil.
 
Met vriendelijke groet,
Aukje de Vries 
Lid VVD-fractie Tweede Kamer der Staten-Generaal