Parlementaire Ondervraging Fiscale Constructies

Afgelopen week heeft de NOS aandacht besteed aan de de uitkomsten van de parlementaire ondervraging fiscale constructies (POFC). Ik heb aangegeven dat het niets nieuws heeft opgeleverd. Het is echt niet zo dat we nu voor het eerst kijken naar het punt van belastingontduiking en misbruik van belastingregels. Er is al heel veel informatie bekend. Vorig jaar is er ook nog een rondetafelgesprek trustsector in de Tweede Kamer geweest, net als een uitgebreide expertmeeting fiscale constructies. En er zijn ook al heel veel maatregelen genomen. Het Kabinet Rutte II is het eerste Kabinet dat daar namelijk echt werk van heeft gemaakt. Al deze maatregelen en regelgeving zijn natuurlijk gebaseerd op informatie die al bekend is. Vandaar dat ik heb aangegeven dat er niet veel nieuws was.

NOS Journaal >>

Overzicht maatregelen:

• Een fors EU-pakket (ATAD), gebaseerd op de OESO-maatregelen tegen belastingontwijking. (o.a. beperking aftrekbaarheid rente, cfc-regels of controlled foreign companies), dit is tot stand gekomen in de EU onder voorzitterschap van Nederland.
• De moeder-dochterrichtlijn in de EU om misbruik van slecht op elkaar aansluitende belastingstelsel te voorkomen.
• Uitwisseling van tax-rulings tussen belastingdiensten.
• Uitwisseling van informatie over informeel kapitaal tussen belastingdiensten, ook als er geen ruling is.
• Country-by-country-reporting (landenrapporten van grote bedrijven en hun belastingen) tussen belastingdiensten.
• Anti-misbruikbepalingen in belastingverdragen met ontwikkelingslanden.
• UBO-register: om de uiteindelijk gerechtigde bij een bedrijf in beeld te hebben.
• Systematische IT-aanpak intercommunautaire BTW-fraude.
• Multilateraal instrument voor aanpassing belastingverdragen met antimisbruikbepalingen.
• Maatregelen tegen belastingontduiking en tegen zwartspaarders in brief naar aanleiding van Panama-papers (o.a. afschaffen van de inkeerregeling).
• Aanpassing wetgeving voor de trustsector is in voorbereiding, wet is reeds in consultatie geweest en gaat waarschijnlijk 2e helft dit jaar naar de Tweede Kamer.
• In het Belastingplan 2017 is een gat in de belastingwetgeving gedicht zogenaamde APV’s (afgezonderde particuliere vermogens).