Adfiz-magazine: financieel adviseur heeft sleutelrol

Adfiz-magazine: "Om het geluid van de financieel adviseurs in Den Haag te laten horen is Adfiz veelvuldig in het politieke hart te vinden. Eén van de Kamerleden waarmee Adfiz regelamtig om tafel zit is Aukje de Vries van de VVD. Zij wil de adviessector verlossen van knellende regelgeving, maar benadrukt dat de financieel adviseurs zelf het vertrouwen van de consument moet herstellen."

Interview Adfiz-magazine >>