Friese ANBI’s mogen zich voortaan ook in het Fries verantwoorden

Onder de richtlijnen van de Belastingdienst was het voor Friese instellingen die zijn aangemerkt als Algemeen nut beogende instelling (ANBI), niet mogelijk om zich uitsluitend in het Fries te verantwoorden zonder dat zij daarbij hun ANBI status verliezen. Het Fries kent echter in de provincie Fryslân, op grond van de erkenning onder het Europees Handvest, een gelijke status als het Nederlands in de provincie Fryslân. Naar aanleiding van vragen van VVD Tweede Kamerlid Aukje de Vries heeft de minister van Binnenlandse Zaken overleg gehad met de Staatssecretaris van Financiën en is daarom besloten om de richtlijnen op dit punt aan te passen. Friese ANBI’s mogen zich voortaan ook in het Fries verantwoorden.

Leeuwarder Courant >>

Omrop Fryslân >>