Schriftelijke vragen: DNB haalt streep door Bovag-garantie

"De bekende Bovag-garantie, die garagehouders geven op tweedehands auto's, houdt binnenkort op te bestaan", schrijft het Financieele Dagblad 27 september. Dit komt omdat DNB de garantie als een verzekering ziet. De VVD vraagt zich af wat de redenen zijn dat dit nu is veranderd, en wat de gevolgen hiervan zijn voor de consumenten en de ondernemers. Aukje de Vries heeft daarom schriftelijke vragen gesteld aan de minister van Financiën over dit besluit.

Lees hier de antwoorden

Vraag 1
Heeft u kennisgenomen van het bericht DNB haalt streep door Bovag-garantie? Wat vindt u van dit bericht?

Vraag 2
Kan de minister uitleggen waarom DNB tot deze beleidswijziging en tot dit besluit is overgegaan? Welke risico-inschattingen liggen hier aan ten grondslag? Wat is de reden dat de Bovag-garantie nu opeens als een verzekering wordt gezien? 

Vraag 3
Wat is het verschil tussen een garantie en een verzekering? Wat is een bovenwettelijke garantie? Wanneer is sprake van een bovenwettelijke garantie? Wat is het verschil tussen een "gewone" garantie op een product en "bovenwettelijke" garantie? In hoeverre is er een verschil als het gaat om de "premie", want ook de kosten van een "gewone" garantie of fabrieksgarantie zijn natuurlijk verwerkt in de prijs?

Vraag 4
Welke onduidelijkheid zit er in de regelgeving op dit punt?

Vraag 5
Kan een overzicht worden gegeven hoe toezichthouders in andere landen hiermee omgaan? Wat zijn de verschillen in interpretatie in de verschillende EU-landen op dit punt? In hoeverre is DNB strenger dan andere toezichthouders op dit punt? Herkent de minister zich in de kritiek dat deze te streng zou zijn? Waarom wel of niet?

Vraag 6
Waarom was er in de afgelopen jaren geen probleem met de BOVAG-garantie volgens DNB? Welke beleidswijziging heeft er plaats gevonden en waarom? In hoeverre is er sprake van verscherpt beleid en wat is hiervoor de aanleiding?

Vraag 7
Waren er daadwerkelijke en aanwijsbare problemen met de uitvoering van de Bovag-garantie voor consumenten die hebben geleid tot dit besluit? Zo ja, welke? Waren er benadeelden waardoor een andere interpretatie van regels nodig was? Zo ja, welke? 

Vraag 8
Wat zijn het gevolgen van dit besluit voor de consumenten? In hoeverre zijn consumenten beter af met dit besluit van DNB? En wat zijn de concrete gevolgen voor de betrokken ondernemers? Wat moeten zij straks doen om een "verzekering" aan te kunnen bieden? Wat zijn de administratieve lasten? Is hier voorafgaand aan het besluit een inschatting van gemaakt, en hoe zijn die in te schatten effecten meegenomen in de besluitvorming?

Vraag 9
Welke ander partijen naast BOVAG hebben te maken met de gevolgen van de beleidswijziging?