Schriftelijke vragen over 'zoveelste vertraging' in derivatendossier

De 'zoveelste vertraging' voor het schadeherstel in het derivatendossier schrijft het Financieele Dagblad 2 oktober. Het Mkb zou daarmee weer langer op hun geld moeten wachten. Daarmee lijkt er nog geen voortgang te zijn. Aukje de Vries en Erik Ronnes (CDA) stelden daarom vragen om zo spoedig mogelijk te horen hoe kan worden voorkomen dat kwetsbare ondernemers de dupe worden of in de problemen komen door de vertraging.

Vragen van de leden Ronnes (CDA) en Aukje de Vries (VVD) aan de minister van Financiën over het bericht ‘Schadeherstel in derivatendossier loopt zoveelste vertraging op’ (Financieele Dagblad, 2 oktober 2017)

Lees hier de antwoorden

Vraag 1 
Bent u bekend met het bericht?

Vraag 2 
Klopt de constatering in het bericht, dat in de voortgang van het derivatendossier vanuit het oogpunt van de getroffen ondernemers geen enkele vooruitgang is geboekt? Wat is de appreciatie van de Minister van deze impasse?

Vraag 3 
Klopt de bewering uit het artikel dat de betrokken partijen -de AFM, banken en accountantskantoren- elkaar ‘in een houdgreep’ houden en dat getroffen ondernemers hier de dupe van zijn? Wat zijn de oorzaken van deze ‘houdgreep’? Welke stappen zijn of worden er gezet om de partijen uit deze ‘houdgreep’ te halen?

Vraag 4
Hoe verhoudt de nieuwe vertraging en het gegeven dat ondernemers weer langer moeten wachten op compensatie met de aangenomen moties Ronnes c.s. (31 311, nr. 169) en Ronnes-Aukje de Vries (31 311, nr 189), waarin wordt uitgesproken dat kwetsbare ondernemers niet de dupe mogen worden van de trage uitvoering van het herstelkader?

Vraag 5 
Is de minister gezien de nieuwste vertraging bereid om een actievere rol op zich te nemen en ervoor te zorgen dat getroffen ondernemers snel over hun compensatie kunnen beschikken, nadat hij het eerder niet wenselijk vond om in het proces te treden?

Vraag 6
Welke mogelijkheden tot oplossing ziet de Minister om het proces uit de huidige impasse te halen en de getroffen ondernemers snel een structurele oplossing te bieden? Hoe kan worden voorkomen dat kwetsbare ondernemers de dupe worden en/of ondernemers in de problemen komen door de vertraging?

Vraag 7
Kunt u, gezien de gevolgen voor getroffen ondernemers, deze vragen met spoed beantwoorden en de AFM verzoeken hun tussenrapportage zo spoedig mogelijk te publiceren?