Vragen over meer concurrentie zorgverzekeraars

De VVD vindt het belangrijk dat nieuwe verzekeraars kunnen toetreden tot de markt. Dit is van belang voor keuzevrijheid, prijs en kwaliteit waardoor mensen je al vezekerde uiteindelijk beter af bent. Aukje de Vries en Arno Rutte willen daarom weten of regelgeving voor zorgverzekeraars wel proportioneel is wanneer zij nieuw willen toetreden. Bestaande knelpunten moeten daarom ook in beeld worden gebracht.

Schriftelijke vragen van de leden Aukje de Vries en Arno Rutte (beiden VVD) aan de Minister van Financiën en de Minister voor Medische Zorg over Keuzevrijheid is in het geding.

Lees hier de antwoorden

Vraag 1
Kent u het commentaar “Keuzevrijheid is in het geding” in het Financieele Dagblad van 28 oktober 2017?

Vraag 2
Bent u met de VVD van mening dat meer concurrentie en meer nieuwe toetreders van belang zijn voor de keuzevrijheid, prijs en kwaliteit? Zo nee, waarom niet?

Vraag 3
Welke plannen zijn er de laatste jaren geweest voor het opstarten van een nieuwe zorgverzekeraar in Nederland? Kan in zijn algemeenheid gezegd worden waarom die initiatieven uiteindelijk niet zijn doorgegaan? Indien dit niet het geval is, bent u bereid om dit nader te onderzoeken?

Vraag 4
In hoeverre zijn de regelgeving en het toezicht voor de zorgverzekeraars proportioneel, bijvoorbeeld om ook makkelijk van start te kunnen gaan? Hoe zijn de regelgeving en het toezicht in Nederland in vergelijking met andere landen? Waar zitten de verschillen?

Vraag 5
Waar zitten volgens u de knelpunten en barrières voor nieuwe toetreders op de markt voor zorgverzekeraars?

Vraag 6
Deelt u de zorg dat de mogelijkheden voor nieuwe toetreders tot de zorgverzekeringsmarkt om voldoende kapitaal aan te trekken beperkt zijn? Bent u met de VVD fractie van mening dat een eventueel winstverbod voor zorgverzekeraars de mogelijkheden om kapitaal aan te trekken en tot de zorgverzekeringsmarkt toe te treden nog verder zal beperken?

Vraag 7
Bent u bereid om de  Autoriteit Consument en Markt (ACM) te verzoeken een onderzoek te laten doen naar de toetredingsbarrières en de concurrentie in de markt voor zorgverzekeraars? Zo nee, waarom niet?