VVD: neem concrete maatregelen voor Waddenbewoners

Tijdens de behandeling van het Belastingplan heeft VVD Tweede kamerlid Aukje de Vries een motie ingediend waarin de regering wordt opgeroepen om in overleg met de besturen van de Waddeneilanden en de betrokken rederijen te komen tot een plan met concrete maatregelen die rekening houden met de situatie van de eilandbewoners. De motie is ingediend samen met de coalitiepartijen CDA, D66 en CU. Daarnaast dienen diezelfde partijen ook een amendement in om de nieuwe regeling een jaar uit te stellen, zodat er eerst goed overleg kan zijn.

Debat >>

Volgens Aukje de Vries hebben de btw-plannen ingrijpende gevolgen voor de scheepvaartsector, maritieme sector, Waddenveren, de rederijen en de bewoners van de Waddeneilanden. Hoewel de effecten groot zijn, is er geen overleg geweest met betrokken partijen. Aanleiding voor de onrust over de duurdere kaartjes voor de Waddenveren, was dat de Nederlandse vrijstelling voor het nultarief van zeeschepen moet worden aangepast naar aanleiding van een aanwijzing van de Europese Commissie.

Aukje de Vries diende deze motie in, die de regering vraagt met concrete maatregelen te komen die rekening houden met eilandbewoners. Op die manier moet voorkomen worden dat de Waddenbewoners onevenredig worden geraakt als deze verplichte aanpassing van de btw-vrijstelling in werking treedt. Het gaat immers om mensen hun enige verbinding met het vasteland. Daarnaast verzoekt de VVD-motie dat de regering in overleg te treedt met de betrokken partijen in de scheepvaartsector en maritieme sector, zoals het Loodswezen, KNVR, VRC/ VNC, Deltalinqs, en er op korte termijn gezocht wordt naar een goed uitvoerbare oplossing voor de sector. Niet later dan 1 juli 2018 moet duidelijk zijn met welke maatregelen de staatssecretaris komt.