Vragen over US persons die geen dienstverlening krijgen door FATCA

Als VVD ontvangen we signalen dat financiële instellingen dienstverlening aan US persons weigeren als gevolg van FATCA-wetgeving. Zelfs in het geval wanneer zij beschikken over een social security number. Het is onwenselijk dat je nog steeds geweigerd wordt door financiële instellingen, zelfs als je aan alle voorwaarden voldoet, in bezit bent van een SSN en er dus voor een instelling geen risico is op Amerikaans sancties. Daarom stelde Aukje de Vries schriftelijke vragen aan de staatssecretaris van Financiën.

Vragen Aukje de Vries aan de staatsecretaris van Financiën over weigering dienstverlening aan US persons in relatie tot FATCA

Lees hier de antwoorden

Vraag 1
Klopt het dat er Nederlandse financiële instellingen zoals banken en (pensioen)verzekeraars zijn die toch nog dienstverlening aan US persons weigeren, zelfs als die een social security number (SSN) hebben?  Zo nee, waarom niet, want de VVD ontvangt die signalen wel?  Zo ja, welke signalen heeft en/of krijgt de staatssecretaris daarover? Om welk type financiële instellingen gaat het dan? Wat vindt de staatssecretaris hiervan?

Vraag 2
Wat zijn de afspraken met financiële instellingen over de dienstverlening aan US persons ( met en zonder SSN), graag uitsplitsen naar type/soort financiële instelling (zoals banken, verzekeraars, etc.)?

Vraag 3
De staatssecretaris heeft overleg gehad met de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) over de dienstverlening aan US persons in relatie tot FATCA, met welke andere sectoren c.q. branches in de financiële sector is er nog meer overleg geweest? Wat is daar uit gekomen?

Vraag 4
Indien er geen afspraken zijn gemaakt en/of overleg is geweest, is de staatssecretaris dan bereid om hierover alsnog in overleg te gaan en afspraken te maken, bijvoorbeeld met (pensioen-)verzekeraars? Zo nee, waarom niet?

Vraag 5
Klopt het dat wanneer een US person in het bezit is van een SSN er geen reden voor financiële instellingen is om bang te zijn voor Amerikaanse sancties? Zo nee, waarom niet?

Vraag 6
Is de staatssecretaris het met de VVD eens dat als je aan alle voorwaarden voldoet en zelfs in bezit bent van een SSN, het onwenselijk is dat financiële instellingen US persons weigeren? Zo nee, waarom niet? Waar kunnen US persons terecht als zij naar hun opvatting onterecht geweigerd zijn door een financiële instelling of geen dienstverlening meer kunnen krijgen?