Schriftelijk overleg Beëindigen verruimde toepassing btw-koepelvrijstelling

De VVD is teleurgesteld dat de verruimde toepassing btw-koepelvrijstelling niet langer bestaat. Aukje de Vries vroeg in haar inbreng voor het schriftelijk overleg hierover onder anderen naar de gevolgen van het beëindigen van de verruimde toepassing voor gemeentelijke samenwerking.

Inbreng schriftelijk overleg Aukje de Vries over het beëindigen verruimde toepassing btw-koepelvrijstelling.

De leden van de VVD-fractie hebben met teleurstelling kennis genomen van het beëindigen van de verruimde toepassing btw-koepelvrijstelling. Over de brief heeft de VVD nog enkele vragen en opmerkingen.

De leden van de VVD-fractie willen weten welke gevolgen het beëindigen van de verruimde toepassing van de btw-koepelvrijstelling voor gemeentelijke samenwerking heeft? Welke gemeentelijke samenwerkingsverbanden worden daardoor geraakt? Wat zijn de extra btw-inkomsten voor Nederland als gevolg van de uitspraak en het beëindigen?

Wat wordt er daadwerkelijk uitgesproken in het arrest van het Europese Hof van Justitie in relatie tot de Europese btw-richtlijn? Wat was de argumentatie van het Hof om de koepelvrijstelling af te wijzen? Wat was de reden dat er een infractieprocedure tegen Luxemburg werd aangespannen en hoe verhield deze infractieprocedure zich tot de Luxemburgse koepelvrijstelling?  Hoe moet de btw-koepelvrijstelling in meer algemene zin nu worden geïnterpreteerd en uitgelegd?

De leden van de VVD-fractie lezen dat in 2015 in Europees verband is gesproken over de reikwijdte van de koepelvrijstelling en dat de Europese Commissie zich toen heeft uitgesproken voor een ruimere toepassing van de koepelvrijstelling. Wat heeft de Europese Commissie toen precies uitgesproken?  De Europese Commissie lijkt het dus eigenlijk niet eens met de huidige interpretatie van het Europese Hof van Justitie. Welke actie gaat de Europese Commissie naar aanleiding van de uitspraak ondernemen? Bijvoorbeeld door het aanpassen van de Europese btw-richtlijn? Als iedereen het eerder eens was over de ruimere toepassing van de koepelvrijstelling dan zou dit toch snel geregeld moeten kunnen worden? Is al in overleg getreden met de Europese Commissie over dit verschil in interpretatie? Zo nee, welke actie gaat de regering ondernemen richting de Europese Commissie om de regelgeving aan te passen?  En als er geen actie wordt ondernomen, waarom wordt er geen actie ondernomen?

Hoe is het verschil te verklaren tussen de vakliteratuur en de interpretatie van het ministerie van Financiën over de koepelvrijstelling? Waarom wordt de mogelijkheid van splitsing niet gedragen door de uitspraak van het Europese Hof? Kan er een uitgebreide toelichting worden gegeven over hetgeen in de vakliteratuur is aangegeven.

Wat zijn de gevolgen als deze verruimde toepassing van de btw-koepelvrijstelling niet wordt beëindigd? Hoe haalbaar is een beëindiging per 1 januari 2018 voor de samenwerkingsverbanden?

Voor welke sectoren is er nog wel een (verruimde) toepassing mogelijk van de btw-koepelvrijstelling? Voor welke is de afgelopen tijd de btw-koepelvrijstelling ingeperkt door jurisprudentie? Wat zijn bijvoorbeeld de gevolgen van de uitspraak van het Europese Hof van Justitie op 21 september 2017 in de zaken Aviva (C-605/15) en DNB Banka (C-326/15)? Over welke btw-koepelvrijstellingen is nog meer onduidelijkheid en/of onzekerheid?