Vragen over kloonpolissen

De VVD vindt transparantie over de verschillen tussen polissen erg belangrijk. Dit zorgt er namelijk voor dat mensen beter een keuze kunnen maken voor een polis die past bij hun behoeften. De VVD vindt transparantie over de verschillen tussen polissen erg belangrijk. Dit zorgt er namelijk voor dat mensen beter een keuze kunnen maken voor een polis die past bij hun behoeften. Volgens de Consumentenbond zijn er in totaal 58 verschillende basisverzekeringen. Maar de bond kon maar bij 31 daarvan verschillen vinden. En dan ging het nog om kleine verschillen: bijvoorbeeld in de zorgaanbieders met wie er afspraken zijn gemaakt. De Nederlandse Zorgautoriteit heeft het aanbieden van dezelfde polissen eerder al 'zeer onwenselijk' genoemd.Over deze 'kloonpolissen' heeft Aukje de Vries vragen gesteld.

Schriftelijke vragen van het lid Aukje de Vries aan de minister voor Medische Zorg, naar aanleiding van het bericht Consumentenbond bezorgd over groot aantal ‘kloonpolissen’

Lees hier de antwoorden

Vraag 1
Bent u bekend met het bericht ‘Consumentenbond bezorgd over groot aantal ‘kloonpolissen’? 

Vraag 2
Deelt u de mening dat transparantie over de verschillen tussen polissen belangrijk is om mensen een keuze te laten maken voor een polis die past bij hun behoeften? 

Vraag 3
Zijn de geconstateerde verschillen tussen polissen binnen hetzelfde verzekeringsconcern duidelijk zichtbaar op de website dan wel verzekeringskaart voor basisverzekeringen? Indien dit niet het geval is, waarom niet? 

Vraag 4
Hoe verhoudt het bestaan van ‘kloonpolissen’ zich tot de verscherpte regelgeving van de NZa om verzekerden beter te informeren over de inhoud van de polis en transparant te zijn over (nagenoeg) gelijke polissen? 

Vraag 5
Welke concerns houden zich op dit moment niet aan de verscherpte regelgeving? 

Vraag 6
Deelt u de mening dat de NZa strikt moet handhaven op het aanbieden van nagenoeg gelijke polissen en de daarvoor geldende regels? 

Vraag 7
Bent u bereid met de NZa in gesprek te gaan met als doel verzekeraars aan te spreken op hun verplichting om transparant te zijn, zodat verzekerden het aanbod beter kunnen vergelijken?