Tijd voor zoeken oplossing bewoners Waddeneilanden

De Waddenveren krijgen nog niet per 1 januari 2018 te maken met een btw-verhoging als gevolg van nieuwe Belastingplannen. Deze zijn een jaar uitgesteld. De staatssecretaris gaat daarnaast gesprek met de belanghebbenden en komt als gevolg van de btw-aanpassing met concrete maatregelen die rekening houden met eilandbewoners.

“Mooi nieuws voor de Waddeneilanden die de afgelopen tijd in onzekerheid zaten over mogelijk hogere prijskaartjes,” zegt Aukje de Vries. Zij vroeg in het debat over het belastingplan aandacht voor de gevolgen van de btw-aanpassingen en diende een motie in. 23 november 2017 werd deze aangenomen.

De motie roept de regering op om met concrete maatregelen te komen die rekening houden met eilandbewoners. Op die manier moet voorkomen worden dat de Waddenbewoners onevenredig worden geraakt als deze verplichte aanpassing van de btw-vrijstelling in werking treedt. 

Gelukkig wordt die aanpassing sowieso ook een jaar uitgesteld. Samen met de coalitiepartijen diende de VVD daar een amendement voor in. De aanpassing, als gevolg van Europese regelgeving, zal hierdoor pas ingaan per 2019 ingaan. Zo ontstaat er ruimte voor overleg, het nadenken over die concrete maatregelen.

Op de Waddeneilanden heerste begrijpelijk veel onrust door de duurdere kaartjes. Er moet echt beter naar de gevolgen van dit voorstel worden gekeken, en daar is nu de tijd voor. Dit moet goed en zorgvuldig gebeuren. De Vries: “De eilandbewoners zijn afhankelijk van de vaarverbinding. Het is hun enige verbinding met het vasteland, dus ze zullen er ook vaak gebruik van moeten maken.”

Met het aannemen van de motie gaat de staatssecretaris ook in overleg met de betrokken partijen in de scheepvaartsector en maritieme sector, zoals het Loodswezen, KNVR, VRC/ VNC, Deltalinqs, en er op korte termijn gezocht wordt naar een goed uitvoerbare oplossing voor de sector. Niet later dan 1 juli 2018 moet duidelijk zijn met welke maatregelen de staatssecretaris komt.