Geneesmiddelen moeten eerder beschikbaar komen

Als er nieuwe geneesmiddelen zijn, gaat er soms veel tijd overheen voordat deze daadwerkelijk beschikbaar zijn en er duidelijkheid is over de vergoeding. De procedures kunnen en moeten korter. Daarom heeft Aukje de Vries de regering verzocht dit te onderzoeken door een motie bij de begroting VWS.

Deze motie verzoekt de regering om te onderzoeken hoe die procedures, in overleg met betrokken partijen, al dan niet in Europees verband, efficiënter kunnen worden vormgegeven en daarmee dus korter kunnen worden. Op die manier kunnen geneesmiddelen eerder beschikbaar komen en kan de prijs lager worden.

De procedures rond goedkeuring, toelating en vergoeding van deze geneesmiddelen kunnen lang duren. Andere landen zijn actief bezig hoe geneesmiddelen sneller toegankelijk kunnen worden. De Amerikaanse Food and Drug Administration kijkt bijvoorbeeld ook naar versnelde toelating. De VVD vindt dat het voor patiënten van belang is dat zij snel toegang hebben tot deze geneesmiddelen en wil laten onderzoeken hoe dit beter kan.

De komende jaren nemen de uitgaven verder toe door bijvoorbeeld de vergrijzing, economische groei en de komst van vaak dure nieuwe geneesmiddelen en behandelingen. Wij willen dat mensen ook toegang kunnen blijven krijgen tot die toekomstige geneesmiddelen en behandelingen.

Hiervoor is het belangrijk dat patiënten sneller toegang kunnen krijgen tot noodzakelijke geneesmiddelen. Daarvoor zijn natuurlijk verschillende mogelijkheden, onder meer het verkorten van de gehele goedkeuringsprocedure. We willen met dit onderzoek inzicht krijgen in hoe dit in Nederland en Europa ook sneller kan gaan plaatsvinden.

Als de motie wordt aangenomen moet dit onderzoek uiterlijk het tweede kwartaal aan de Kamer worden toegestuurd.