Huisarts spilfunctie in onze gezondheidszorg

In het blad De Dokter (december 2017) van de Landelijke Huisartsen Vereniging wordt aandacht besteed aan wat het nieuwe Kabinet wil met de huisarts. Tweede Kamerlid Aukje de Vries heeft aangegeven hoe de VVD kijkt naar de rol van de huisarts.

De Dokter >>

"De huisarts heeft een spilfunctie in onze gezondheidszorg. Die rol zal de komende jaren alleen maar toenemen. We kiezen er bewust voor de zorg zo dicht mogelijk bij mensen te organiseren. Dat betekent dat de huisarts de komende jaren, ondersteund door bijvoorbeeld een praktijkondersteuner ouderenzorg, er aan bijdraagt dat mensen zo lang mogelijk prettig in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen. Ook zetten we er op in dat chronisch zieke patiënten minder vaak naar het ziekenhuis moeten voor controles. Deze controles kunnen vaker in de eerstelijnszorg worden uitgevoerd al dan niet met een medisch-specialist die in de huisartsenpraktijk komt. 

- Ik heb bewondering voor het werk van huisartsen. Ga er maar aan staan, dag en nacht beschikbaar zijn voor je patiënt. De huisartsen die ik spreek doen dat met veel vakkennis en met het vermogen zich in te leven in hun patiënten. Dat is bewonderingswaardig.