Succesvolle e-health innovaties gebruiken voor zorg dichtbij mensen

2018 moet het jaar worden dat we niet alleen meer pionieren, maar echt, structureel, zorg dichtbij mensen realiseren. Innovatie en e-health zijn daarbij hard nodig. Aukje de Vries diende daarom samen met Pia Dijkstra (D66) een motie in die werd aangenomen. Hierdoor worden goede e-healthinitiatieven verzameld en gedeeld zodat die innovaties makkelijker breed in Nederland worden ingezet.

De motie verzoekt de regering goede voorbeelden en initiatieven, ook op het gebied van e-health, te verzamelen, verspreiden en te verankeren. Op die manier kunnen we goede voorbeelden die er zijn in de zorg beter benutten. Succesvolle experimenten moeten breder worden ingezet waar dat mogelijk is.

E-health is belangrijk omdat het onontbeerlijk is in een belangrijk doel dat we hebben in de zorg. Namelijk dat we toe gaan naar zorg, op de juiste plaats, op het juiste moment, door de juiste personen. Zowel als patibijvoorbeeld het maken van een hartfilmpje met een app of een slimme app om signalen van huidkanker te ontdekken.

Het zorgveld is alleen nog niet altijd op de hoogte van elkaars initiatieven in diverse regio's en wat er bereikt wordt. Het is goed dat innovatie en inzet op e-health deel uitmaken van de hoofdlijnenakkoorden. Die belangrijke inzet kan met de aangenomen motie nog beter onderdeel worden van het kabinetsbeleid. Het is belangrijk dat de zorgprofessionals daarbij worden betrokken en dat de best practices worden gedeeld. Slimme oplossingen en innovatie wil de VVD bevorderen en stimuleren zodat effectieve interventies landelijke inzet krijgen.