5 uur wachten op ambulancevervoer is niet uit te leggen

VVD Tweede Kamerlid Aukje de Vries: “Het is niet uit te leggen dat een vrouw van 91 jaar met een gebroken heup 5 uur moet wachten op een ambulance.” Over deze situatie schreef het AD. Daarover heeft de VVD schriftelijke vragen gesteld aan de minister voor Medische Zorg. De VVD wil weten wat er precies is gebeurd en hoe deze situatie voorkomen had kunnen worden. Daarnaast is de vraag hoe vaak dit soort situaties voorkomen. Als dit soort situaties vaker voorkomen moet gekeken worden of er oplossingen of alternatieven zijn voor dit soort situaties.

Schriftelijke vragen van Aukje de Vries (VVD) aan de minister voor Medische Zorg over het bericht “Ambulance laat Lies (91) uren lijden”

Lees hier de antwoorden

1. Wat is uw reactie op het bericht “Ambulance laat Lies (91) uren lijden”?

2. Kunt u onderzoeken wat hier precies is gebeurd en hoe deze situatie voorkomen had kunnen worden? Hoe vaak komt dit soort situaties voor?

3. Bent u het met de VVD eens dat het niet uit te leggen is dat iemand met een gebroken heup 5 uur moet wachten op vervoer naar het ziekenhuis?

4. Had deze mevrouw ook 5 uur moeten wachten als ze was gevallen in het winkelcentrum of op straat? Als dat niet zo is, bent u het dan met de VVD eens dat dit verschil niet uit te leggen is?

5. Zijn er normen of regels voor situaties waarin geen sprake is van spoedzorg, maar waarin iemand wel direct medische zorg nodig heeft?

6. Zijn er alternatieven mogelijk om in dit soort situaties liggend vervoer op een goede, veilige en tijdige manier te organiseren? Als dit soort situaties vaker voorkomen bent u dan bereid om in overleg met het regionale overleg acute zorgketen (ROAZ) te treden om met een gerichte oplossing te komen voor dit soort situaties?