Schriftelijke vragen over onnodig bezette ziekenhuisbedden

In de Telegraaf wordt bericht dat er elk jaar 322.000 ouderen onnodig verblijven in een ziekenhuisbed na een bezoek aan de spoedeisende hulp. Dit op basis van cijfers van Actiz, de branchevereniging van die actief zijn op het gebied van zorg en ondersteuning aan ouderen. De VVD vindt dat dure ziekenhuisbedden niet gebruikt moeten worden indien daarvoor geen medische noodzaak is. Daarom stelden Aukje de Vries en Sophie Hermans schriftelijke vragen aan de minister voor Medische Zorg en de minister van VWS.

 Lees hier de antwoorden

Schriftelijke vragen van de leden Aukje de Vries en Hermans (beide VVD) aan de minister van Medische Zorg en de minister voor VWS over de berichten “Honderdduizenden ouderen houden dure ziekenhuisbedden bezet” en “Veel 65-plussers liggen onnodig in ziekenhuis”.

Vraag 1
Kent u de berichten “Honderdduizenden ouderen houden dure ziekenhuisbedden bezet” in de Telegraaf en “Veel 65-plussers liggen onnodig in ziekenhuis” in de Leeuwarder Courant d.d. 6 februari 2018?

Vraag 2
Bent u het met de VVD eens dat dure ziekenhuisbedden niet gebruikt moeten worden indien daarvoor geen medische noodzaak is? Zo nee, waarom niet?

Vraag 3
Welke mogelijkheden heeft een huisarts als hij van mening is dat alleen thuis blijven, bijvoorbeeld voor ouderen, even niet meer verantwoord is?

Vraag 4
Hoeveel bedden zijn er momenteel in het eerstelijnsverblijf (ELV), geriatrische revalidatiezorg (GRZ) en kortdurende opvang (KDO)  in heel Nederland en hoeveel per regio voor tijdelijke opvang? En wat is de behoefte per regio?

Vraag 5
Kloppen de aantallen die worden genoemd in de artikelen en het onderliggende onderzoek? Klopt het dat bij 40% van de SEH-opnamen het niet gaat om noodzakelijk medisch specialistische zorg ? Wat is het aantal mensen dat wordt opgenomen in een ziekenhuis waarbij er geen medische noodzaak is en opname dus feitelijk onnodig is? 

Vraag 6
Klopt het dat er 1,4 miljard euro onnodige zorgkosten worden gemaakt? Zo nee, wat is dan het bedrag? In hoeverre gaat hier op “penny wise, pound foolish”? Wat kost gemiddeld een dag ziekenhuisbed en wat kost een dag eerstelijnsverblijf?

Vraag 7
Welke acties ondernemen de ministers om een oplossing te zoeken voor dit probleem voor de ouderen, maar ook om onnodige zorgkosten te voorkomen, bijvoorbeeld door meer plekken voor tijdelijke opvang of acute wijkverpleging op de spoedeisende hulp? Zijn er knelpunten in de regelgeving of financiering die een goede oplossing in de weg staan?

Vraag 8
Bent u bereid om deze vragen te beantwoorden voor het AO Ouderenmishandeling/Ouderenzorg/Verpleeghuiszorg van 15 februari 2018?