Vragen over wens voor stil asfalt Heerenveen

Inwoners van Heerenveen die rondom de A32 wonen, hebben klachten over het geluid van de snelweg. De gemeenteraad heeft unaniem een motie van de VVD Heerenveen aangenomen om te pleiten voor de aanleg van stil asfalt. De Kamerfractie van de VVD wil dat de minister in overleg gaat met het gemeentebestuur van Heerenveen over deze situatie. Daarom stelden Aukje de Vries en Remco Dijkstra hier schriftelijke vragen over.

Schriftelijke vragen van de leden Remco Dijkstra en Aukje de Vries (beiden VVD) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over bericht “Heerenveen wil stil asfalt op snelweg A32

Lees hier de antwoorden

Vraag 1
Is de Minister bekend met het bericht ‘Heerenveen wil stil asfalt op snelweg A32” in de Leeuwarder Courant d.d. 13 februari 2018?

Vraag 2
Bent u bekend met de klachten over geluid van de omwonenden rond snelweg A32? Zo ja, wat is daar tot nu toe mee gedaan?

Vraag 3
In hoeverre klopt het dat het geluid nog binnen de maximaal toegestane geluidsplafonds past? Wanneer zijn de laatste metingen daarvoor verricht? En wanneer staat een nieuwe, actuele meting in de planning?

Vraag 4
Welke werkzaamheden gaan rond Heerenveen sowieso al verricht worden aan de op- en afrittenstructuur van de A32 voor het verbeteren van de bereikbaarheid van Heerenveen en wanneer?

Vraag 5
Bent u bereid om in overleg te gaan met het gemeentebestuur van Heerenveen over de situatie rondom de A32? Zo nee, waarom niet?