NVWA moet voedselveiligheids-waarschuwingen direct en allemaal publiceren

Als er voedselveiligheids-waarschuwingen zijn, wil je dat als consument natuurlijk zo snel mogelijk weten. Uit berichtgeving van Kassa blijkt  dat de NVWA eerst wacht op een formeel persbericht van het bedrijf en dat er niet direct na de melding van het bedrijf bij de NVWA wordt gepubliceerd. De VVD wil dat die waarschuwingen snel en duidelijk op de NVWA-website en social media-kanalen komen. Daarom stelden Aukje de Vries en Helma Lodders schriftelijke vragen aan de minister voor Medische Zorg. 

Schriftelijke vragen van de leden Lodders en Aukje de Vries (VVD) aan de minister van LNV en de minister voor Medische Zorg over het bericht “Willekeur bij publicatie voedselveiligheids-waarschuwingen” (Kassa d.d. 17 februari 2018)

Lees de antwooren hier

Vraag 1
Bent u bekend met de uitzending “Willekeur bij publicatie voedselveiligheids-waarschuwingen” van Kassa op 17 februari 2018? Wat is uw reactie op deze uitzending?

Vraag 2
Bent u het met de VVD eens dat het belangrijk is dat consumenten zo snel mogelijk en zo duidelijk mogelijk op de hoogte moet worden gebracht van voedselveiligheids-waarschuwingen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, waarom worden sommige waarschuwingen laat dan wel niet gepubliceerd?

Vraag 3
Waarom wordt er door de NVWA blijkbaar eerst gewacht op een formeel persbericht van het bedrijf, en wordt er niet direct na de melding door het bedrijf bij de NVWA gepubliceerd? Wat is er nodig om dit wel mogelijk te maken?

Vraag 4
Waarom is er zo’n onduidelijke lijn als het gaat om de publiceren van voedselveiligheids-waarschuwingen door de NVWA, want 25 waarschuwingen werden in 2017 pas laat gepubliceerd door de NVWA en 28 gevallen worden helemaal niet gepubliceerd? Hoe kan het dat voedselveiligheidswaarschuwingen helemaal niet worden gepubliceerd door de NVWA? Welke overwegingen liggen ten grondslag aan de verschillende zaken die niet of te laat gemeld zijn?

Vraag 5
Bent u het met de VVD eens dat consumenten eenvoudig voedselveiligheids-waarschuwingen moeten kunnen checken op één, logische plek? Zo nee waarom niet? Bent u het met de VVD eens dat via de NVWA (website en sociale media) de meest logische plek is? Zo nee, waarom niet?

Vraag 6
Hoe (volgens welke lijn) en wanneer gaat de NVWA ervoor zorgen dat voedselveiligheidswaarschuwingen nu direct en duidelijk op de website van NVWA worden gepubliceerd (en in het verlengde ook op de social media van de NVWA)? 

Vraag 7
Bent u bereid om deze vragen te beantwoorden voor het VAO NVWA?