Wachttijden behandeling Parkinsonpatiënten oplossen

Parkinsonpatiënten vluchten naar België, schreef De Telegraaf afgelopen zaterdag. "Dit komt omdat heel veel mensen anders tot wel twee jaar moeten wachten op een zogenaamde DBS-behandeling. Als je dan bedenkt dat Parkinson een progressieve ziekte is, wat betekent dat tijdens deze wachttijd de toestand van de patiënten kan verslechteren, dan moeten we vaststellen dat dit een groot probleem is. Zo'n ingrijpende behandeling wil je natuurlijk ook graag zo dichtbij mogelijk ondergaan," zegt Aukje de Vries in mondelinge vragen hierover. De VVD vindt niet dat mensen moeten uitwijken naar het buitenland voor behandeling. Dat moeten we netjes zelf oplossen. Lees hier het vervolg van de vragen.

Kijk het Vragenuur met Aukje de Vries hier terug[bij 44.15 minuten]

Op eerdere vragen van de VVD heeft de minister aangegeven dat voor patiënten bij de meeste specialismen die de norm van wachttijden overschrijden, een passend en tijdig alternatief in de regio beschikbaar is. Dit lijkt bij de DBS-behandeling voor parkinsonpatiënten niet het geval te zijn. Klopt dit of ziet de minister België ook als de regio?

Inzicht in de wachttijden, wachtlijstbemiddeling en samenwerkingsafspraken zouden de oplossing zijn, volgens de eerdere antwoorden van de minister. Maar als er te weinig capaciteit is, wat doet de minister dan? Is er een tekort aan behandelcentra? In België zijn er veertien en in Nederland slechts zes. De Parkinson Vereniging zegt dat wetgeving het moeilijk maakt om nieuwe centra te openen. Klopt dat? Wat is er nodig om dit makkelijker te maken?

Klopt het dat DBS-centra in Nederland Nederlandse patiënten die in België zijn geholpen, weigeren voor nazorg? Is de minister het met de VVD eens dat dit onwenselijk is? Hoe verloopt de uitwisseling van patiëntgegevens, bijvoorbeeld als de patiënt last krijgt van complicaties? Wat gaat de minister doen om ervoor te zorgen dat nazorg in Nederland kan plaatsvinden?

Beantwoording
Uit de beantwoording blijkt dat het probleem onderkend wordt. Ook is het goed dat er met de NZa en het ministerie wordt gekeken hoe knelpunten kunnen worden opgelost. Daarnaast gaat de minister zowel met de zorgverzekeraars, behandelcentra en de NZa als ook met de Parkinson Vereniging in gesprek, om te kijken hoe we die wachttijden kunnen oplossen.