Schriftelijk overleg medicinale cannabis

De VVD wil dat de effectiviteit van middelen die vergoed worden vast staat. Aangezien de effectiviteit van medicinale cannabis nog niet is aangetoond, steunt de VVD de lijn van de minister om medicinale cannabis niet op te nemen in het basispakket van de zorgverzekering. Bij het schriftelijk overleg ten aanzien van de brief over de verkenning medicinale cannabis heeft de VVD nog wel enkele vragen. 

Het Zorginstituut concludeert namelijk dat er op dit moment geen aanleiding is om het huidige standpunt over de vergoeding van medicinale cannabis te wijzigen, omdat er nog steeds onvoldoende bewijs is voor de effectiviteit van medicinale cannabis.

Volgens cijfers van de Stichting Farmaceutische Kengetallen is tussen 2013 en 2016 het gebruik van medicinale cannabis verdrievoudigd. Welke oorzaken liggen ten grondslag aan deze stijging? Zijn meer mensen de BMC/apotheekroute gaan gebruiken in plaats van de coffeeshopketen? Welke vormen van medicinale cannabis worden overwegend gebruikt?

De leden van de VVD-fractie vinden het een goede zaak dat er aanvullend onderzoek gedaan gaat worden naar de effectiviteit en werking van medicinale cannabis en dat de minister dit onderzoek eventueel wil stimuleren. Wanneer kan hierover meer duidelijkheid zijn en hoe wordt de Tweede Kamer daarover geïnformeerd? Welke financiële middelen zijn nodig voor het aanvullend onderzoek? Kunnen deze financiële middelen worden gevonden binnen bestaande onderzoeksprogramma’s dan wel de lopende begroting? Is een schatting te geven hoe lang  het traject gaat duren voordat voldoende onderzoek beschikbaar is om een goede beoordeling van de effectiviteit van medicinale cannabis te kunnen maken? In hoeverre wordt in de onderzoeken straks ook de werking van THC-olie (met een hoog percentage tetrahydrocannabidiol) meegenomen? Is reeds onderzoek uit andere landen beschikbaar over THC-olie? Waarom vergoeden sommige landen al wel (vormen van) medicinale cannabis, zoals blijkt uit tabel 2 van de brief van het Zorginstituut? In hoeverre is er op dit moment sprake van vergoeding van medicinale cannabis vanuit de aanvullende verzekering door zorgverzekeraars?

De minister heeft in de brief een prijsverlaging aangekondigd voor medicinale cannabis. Waarop is prijs voor medicinale cannabis gebaseerd dan wel hoe is de opbouw van de prijs bepaald? En hoe is de prijs van medicinale cannabis in Nederland ten opzichte van andere, vergelijkbare landen? Welke mogelijkheden zijn er om de prijs van medicinale cannabis verder te verlagen? Is de Minister bereid om te onderzoeken of en hoe de prijs verlaagd kan worden?

De leden van de VVD-fractie lezen tot slot in de brief van het Zorginstituut dat het Zorginstituut ook heeft gekeken naar de mogelijkheden van het traject Voorwaardelijke Toelating en de mogelijkheid om medicinale cannabis als voorziening beschikbaar te stellen. In de brief van de minister wordt hier verder niet op ingegaan. Kan de minister dat alsnog doen?