Schriftelijke vragen: Thuismedicatie in ziekenhuis scheelt kosten en fouten

"Het blijven gebruiken van thuismedicatie tijdens ziekenhuisopnames kan landelijk een kostenbesparing van 15 miljoen euro per jaar opleveren." Dat schrijft Skipr.nl op basis van onderzoek in opdracht van VWS. De VVD vindt dat verspilling in de zorg moet worden tegen gegaan en dat we daarom moeten kijken naar mogelijkheden om dit te regelen. Aukje de Vries heeft hierover daarom schriftelijke vragen gesteld.

Schriftelijke vragen van het lid Aukje de Vries (VVD) aan de minister voor Medische Zorg naar aanleiding van het bericht Thuismedicatie in ziekenhuis scheelt kosten en fouten.

Lees hier de antwoorden

Vraag 1
Kent u het bericht “Thuismedicatie in ziekenhuis scheelt kosten en fouten” op Skipr.nl d.d. 9 april 2018?

Vraag 2
Deelt de minister de mening van de VVD-fractie dat verspilling in de zorg moet worden tegen gegaan?

Vraag 3
Wat is uw reactie op het bericht, en ook op het rapport “Doorgebruik Thuismedicatie in het Ziekenhuis”?

Vraag 4
Het is volgens het rapport lastig om het concept van doorgebruik van thuismedicatie (DGTM) in de ziekenhuizen te implementeren, wat kan de Minister eraan doen om implementatie van DGTM te stimuleren?

Vraag 5
Wat zijn de voordelen voor de patiënt bij DGTM, want de patiënttevredenheid bij doorgebruik van thuismedicatie is hoog, zo blijkt uit het onderzoek?

Vraag 6
Een van de problemen is de digitale informatievoorziening en informatiedeling, hoe kan dit opgelost worden? Welke e-Health mogelijkheden zijn daarvoor (mogelijk)?

Vraag 7
Welke mogelijkheden ziet de minister om nu al aan patiënten zelf te vragen bij ziekenhuisopname (of opname in verpleeghuis/ELV/GRZ) om medicijnen die worden gebruikt mee te nemen, zodat het gebruik kan worden voortgezet?

Vraag 8
De grootste drempel in de nieuwe aanpak is de financiering van medicijnen, vanwege het verschil tussen medicijnen in intramurale en extramurale setting, hoe is dit probleem binnen het huidige systeem op te lossen?

Vraag 9
Klopt het dat het blijven gebruiken van thuismedicatie tijdens ziekenhuisopname landelijk een kostenbesparing van 15 miljoen euro per jaar kan opleveren? Zo nee, wat is dan het bedrag?

Vraag 10
Dit rapport gaat in op het gebruik van thuismedicatie in ziekenhuis, hoe zit het in bijvoorbeeld verpleeghuizen, eerstelijnsverblijf, etc.? In hoeverre wordt daar ook onderzoek gedaan? Welke kostenbesparing kan dat opleveren?