Vragen over bekendheid declaratiemogelijkheden e-mailconsult

Veel huisartsen zijn nog onbekend met declaratiemogelijkheden voor een e-mailconsult. De VVD vindt een e-mailconsult juist een waardevolle aanvulling en wil van de minister weten hoe hij de bekendheid van deze declaratiemogelijkheid gaat vergroten. Aukje de Vries noemt communicatiemiddelen op afstand horen bij de zorg van de toekomst en ziet ze bijdragen aan de betaalbaarheid van de zorg. Daarom stelde zij hierover schriftelijke vragen aan de minister voor Medische Zorg.

Lees de antwoorden hier

Vraag 1

Bent u bekend met het feit dat veel huisartsen nog onbekend zijn met de declaratiemogelijkheden voor een e-mailconsult (bericht Farmacie en Zorg d.d. 23 mei 2018)?

Vraag 2
Wat is de reden dat veel huisartsen nog onbekend zijn met de declaratiemogelijkheden voor een e-mail-consult?

Vraag 3
Bent u met de VVD van mening dat in de huidige tijd een e-mail-consult bij de huisarts een waardevolle aanvulling is en kan zijn?

Vraag 4
Hoeveel procent van de huisartsen bieden inmiddels de mogelijkheid van een e-mail-consult aan?

Vraag 5
Wat gaat u doen om de bekendheid van de declaratiemogelijkheden van een e-mail-consult te vergroten?

Vraag 6
Wat is de reden dat nog maar weinig huisartsen een e-mail-consult aanbieden?

Vraag 7
In hoeverre zijn patiënten op de hoogte van de mogelijkheid van een e-mailconsult? Ziet u mogelijkheden om mensen meer bewust te maken van deze mogelijkheden?

Vraag 8
Hoe kan het aanbieden van een e-mail-consult gestimuleerd worden?

Vraag 9
Ziet u mogelijkheden om ook via andere communicatiemiddelen een consult op afstand te faciliteren? Zo ja, op welke wijze kan dit gestimuleerd worden? Zo nee, waarom niet?

Vraag 10
Deelt u de mening van de VVD dat het e-mailconsult en de inzet van andere communicatiemiddelen op afstand, zoals een chat of het gemakkelijk delen van zelfgemaakte foto’s behoren bij de zorg van de toekomst en bijdragen aan de betaalbaarheid van de zorg?

Vraag 11
Is de Minister bereid om met de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) in gesprek te gaan over het stimuleren c.q. bevorderen van e-mail-consulten door de huisarts en de Tweede Kamer daarover te rapporteren?