Schriftelijk overleg privatisering Intravacc

De minister voor Medische Zorg heeft besloten Intravacc te privatiseren, het instituut dat onderzoek doet naar nieuwe vaccins. De VVD steunt dit besluit, en vindt het belangrijk dat de publieke belangen goed geborgd zijn. Aukje de Vries had namens de VVD nog enkele vragen naar aanleiding van het besluit tijdens het schriftelijk overleg over dit besluit.

Schriftelijk overleg ten aanzien van het besluit privatisering Intravacc

De leden van de VVD-fractie hebben met belangstelling kennis genomen van het besluit tot privatisering van Intravacc. Het is belangrijk dat de publieke belangen goed geborgd zijn. De VVD steunt dit besluit. De leden van de VVD-fractie hebben nog enkele vragen naar aanleiding van het besluit.

Bij de verkoop zullen de overnamepartijen getoetst worden aan de hand van een aantal criteria. De VVD gaat er vanuit dat als het gaat om het criterium “reputatie en betrouwbaarheid van de overnamepartij” hieronder ook wordt verstaan hoe de overnamepartij omgaat met prijzen van hun producten, onder andere ook in ontwikkelingslanden. En dat de overnamepartij dus een goede reputatie moet hebben dat ze een eerlijke prijs voor hun producten vragen. Kan dat worden bevestigd?

De leden van de VVD-fractie vinden net als het Kabinet dat straks de ontwikkeling van het nieuwe poliovaccin Sabin moet worden voortgezet, zolang er kans is op een succesvol product. Dit zal worden vastgelegd in contractuele afspraken met de koper van Intravacc. Welke afspraken zijn er met de World Health Organization? Hoe groot is de kans op een uiteindelijk succesvol product? Welke risico’s zitten er nog in de “productontwikkeling”? Hoe wordt de Tweede Kamer over de afspraken op dit punt geïnformeerd?

Het is volgens de leden van de VVD-fractie logisch dat ook de iP-rechten met het bedrijf meegaan, want uiteindelijk is dat een groot deel van het uiteindelijke bedrijf. De VVD vindt het echter ook logisch dat er voor de vaccins die tot stand zijn gekomen of nog gaan komen met financiële middelen van de Nederlandse Staat, straks niet de hoofdprijs betaald hoeft te worden indien Nederland het product wil (in-)kopen. En er dus afspraken over de totstandkoming van de prijs bij aankoop van die vaccins door Nederland worden gemaakt. Welke afspraken worden hierover vooraf gemaakt met de koper van Intravacc? Hoe wordt de Tweede Kamer ook op dit punt geïnformeerd?

Wat is de inschatting van de waarde van Intravacc? Hoe (en door wie) gaat de begeleiding van de verkoop plaats vinden?