Debat over het basispakket 2019

De VVD steunt de voorstellen voor het basispakket 2019. Jaarlijks stromen nieuwe behandelingen en geneesmiddelen het basispakket in. Ook gebeurt het dat behandelingen niet meer vergoed worden. Het liefst heb je als patiënt natuurlijk dat alle zorg vergoed wordt. Er moeten echter nu eenmaal ook keuzes gemaakt worden. Hierover voerde de Kamer op 27 juni het debat. De bijdrage van Aukje de Vries namens de VVD is hier terug te lezen.

Patiënten willen natuurlijk dat alle zorg vergoed wordt, wanneer zij ziek zijn of zorg nodig hebben. In Nederland kennen we een breed pakket aan vergoedingen voor geneesmiddelen, behandelingen en technieken. Jaarlijks stromen vele nieuwe behandelingen en geneesmiddelen – al dan niet na een advies van het Zorginstituut – het basispakket in. Daar mogen we trots op zijn.

Recent hebben we ook een petitie ontvangen van Burgerforum Keuzes in de zorg. Daaruit bleek dat men begrijpt dat er lastige keuzes gemaakt moeten worden. Maar dat er in zijn algemeenheid draagvlak is voor de aanpak zoals we die doen.


Basispakket
De VVD steunt de voorstellen voor het basispakket 2019. Er zit een aantal positieve punten in, zoals de oefentherapie bij COPD en de gecombineerde leefstijlinterventies. De vitaminen, mineralen en paracetamol verdwijnen uit het pakket. En natuurlijk is het nooit leuk als behandelingen opeens niet meer vergoed worden, maar we moeten nu eenmaal keuzes maken.

Als het gaat om de vitaminen, mineralen en paracetamol wil de VVD wel dat er monitoring plaats gaat vinden. Om te kijken hoe het gaat met het gebruik van deze middelen na de pakketuitname, welk effect dit heeft op de behandeling van bijvoorbeeld chronische ziekten, of artsen niet ineens (onnodig) zwaardere medicatie gaan voorschrijven en op de therapietrouw. Kan de minister dat toezeggen en dan de resultaten ook terugkoppelen naar de Kamer? De VVD wil verder ook dat apotheken en artsen nadrukkelijk communiceren met de patiënte over de beschikbaarheid van de middelen in vrije verkoop en ook de noodzaak van het gebruik.

Bij het (zittend) vervoer wil de VVD weten wie er aanspraak kan maken op vergoeding bij vervoer ten behoeve van consulten, controles en onderzoek. In een groot aantal gevallen zal een patiënt toch ook gewoon zelfstandig daarnaar toe kunnen?

Bij de toekomstige regeling en optie voor het (zittend) ziekenvervoer heeft de VVD nog wel wat vragen. Het is goed dat de minister daar nader naar wil laten kijken. De VVD wil inzicht in de gevolgen voor de huidige groep patiënten die het vervoer vergoed krijgt, maar ook naar de toekomstige groep, en ook wat de financiële consequenties zijn voor beide groepen. Hoe worden ook de patiëntenorganisaties hierbij betrokken?


Vergoeding van verblijf
Daaraan gerelateerd zien we in de zorg centralisatie en concentratie als het gaat om hoogspecialistische zorg. Nu wordt vervoer soms wel vergoed, maar voor sommige behandelingen zijn er maar op enkele of zelfs slechts één locaties in Nederland. Dan zijn de afstanden soms te groot, zeker als je langere tijd dagelijkse behandelingen moet hebben.

De VVD vraagt de minister om te kijken naar hoe we in de toekomst omgaan met verblijf voor een behandeling, waarbij je niet in het ziekenhuis hoeft te liggen. Dit zou kunnen door een onderzoek van het Zorginstituut, maar wellicht zijn er ook andere praktische oplossingen mogelijk.


Overig
Bij de voorlopige toelating tot het pakket zitten enkele trajecten voor fysiotherapie bij reuma. Er zijn echter nog veel meer vormen van reuma waarvoor fysiotherapie mogelijk een oplossing kan bieden. Wat is er voor nodig om het onderzoek naar de effectiviteit van fysiotherapie voor reuma te versnellen?

Het Zorginstituut is ook bezig met het inhoudelijk beoordelen van de afbouw van (specifieke) antidepressiva met behulp van taperingstrips met het oog op vergoeding. De uitkomst hiervan werd mei 2018 verwacht. Wanneer kan de Kamer dit ontvangen?

Hoe gaat de financiering van het werven van stamceldonoren er in de toekomst uit zien?


Innovatie
Het is goed dat de minister met een nieuwe regeling komt die innovatie stimuleert en de patiënt sneller toegang geeft tot de tot behandelingen en geneesmiddelen. De VVD heeft gevraagd om de betrokken sectoren en nieuwe, innovatieve en kleine bedrijven bij de vormgeving van de regelgeving te betrekken. Dat is ook gebeurd. Toch vindt de VVD het belangrijk dat we ook na één of twee jaar kijken, hoe de regeling in de praktijk werkt. Er komt tevens een aparte regeling voor geneesmiddelen. De VVD wil dat daar tempo mee wordt gemaakt, want die regeling is echt hard nodig.