Schriftelijke vragen: belangrijk dat ziekenhuizen VIPP-deadlines halen

"Het is onduidelijk hoeveel ziekenhuizen de 1 juli-deadline van het Versnellingsprogramma voor Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional (VIPP) halen." Dat schrijft Skipr. De VVD vindt het belangrijk dat ziekenhuizen de deadlines van VIPP halen en wil weten wat de minister gaat doen om te zorgen dat de ziekenhuizen op schema blijven. Aukje de Vries heeft hierover schriftelijke vragen gesteld aan de minister voor Medische Zorg.

Lees hier de antwoorden

Vraag 1
Kent u het artikel ‘Veel onduidelijkheden rond halen VIPP-deadlines’?

Vraag 2
Deelt u de mening dat het belangrijk is dat ziekenhuizen de deadlines van het Versnellingsprogramma voor Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional (VIPP) halen?
 

Vraag 3
Wat is de stand van zaken bij de verschillende ziekenhuizen voor het behalen van de VIPP-deadlines?

Vraag 4
In hoeverre kunnen de ziekenhuizen die nu de deadlines en doelen nog niet halen, dit uiteindelijk weer inhalen en tijdig gereed zijn voor 1 juli 2020?

Vraag 5
Wat zijn de gevolgen voor de gegevensuitwisseling tussen zorgaanbieders van het niet halen van de deadlines van VIPP?

Vraag 6
Hoe wordt ingespeeld dan wel gestuurd op de drempels die in het artikel worden genoemd?

Vraag 7
Wat gaat u doen om ervoor te zorgen dat de ziekenhuizen op schema blijven?

Vraag 8
Hoe lopen de andere VIPP-versnellingsprogramma's?