Vragen over een opnamestop van kinderen bij het VUmc

De intensive care van het VU Medisch Centrum is gestopt met de opname van kinderen, dat bericht de Telegraaf. Een structurele oplossing voor dit tekort zou nog tien jaar op zich laten wachten. De VVD vindt dit niet acceptabel en vraagt zich af wat de gevolgen van de opnamestop zijn. Aukje de Vries en Leendert de Lange stellen hierover schriftelijke vragen en willen weten welke oplossingen er nu genomen kunnen worden om het tekort op korte termijn op te lossen, of de gevolgen hiervan te beperken. De Vries: "Verzekeraars en ziekenhuizen kunnen afspraken maken over het uitwisselen van kinderartsen of zorgen dat kinderen in een ander ziekenhuis geholpen worden."

Schriftelijke vragen van de leden Aukje de Vries en De Lange (beide VVD) aan de minister voor Medische Zorg naar aanleiding van het bericht “Ramp voor de patiëntjes”.

Lees hier de antwoorden.

Vraag 1
Bent u bekend met het bericht “Ramp voor de patiëntjes” in De Telegraaf d.d. 9 juli 2018 over het tekort aan kinderartsen in VUmc?

Vraag 2
Wat is uw reactie op dit specifieke bericht, maar ook op de bredere problematiek, want ook elders is er een tekort aan kinderartsen en lijkt er dus geen sprake van een incident te zijn?

Vraag 3
Waar is op dit moment sprake van tekorten aan kinderartsen en waar leidt dit tot drastische maatregelen zoals het (tijdelijk) sluiten van afdelingen?

Vraag 4
Wat zijn de gevolgen van deze tekorten voor de patiëntjes, hun ouders  en de volksgezondheid in meer algemene zin, maar ook in specifieke regio’s en/of steden? Is overal nog steeds sprake van zorg op redelijke afstand?

Vraag 5
Hoe helpt het actieprogramma “Werken in de zorg” om dit probleem op korte en lange termijn op te lossen? Welke structurele oplossingen zijn er voor het oplossen van het probleem? 

Vraag 6
Hoe kan het er nu op meerdere plekken tekorten aan kinderartsen zijn? Wat zegt dit over de capaciteitsramingen opgesteld door het Capaciteitsorgaan?

Vraag 7
Wanneer kunnen de problemen structureel opgelost zijn? Klopt het dat een structurele oplossing pas over tien jaar te verwachten valt, zoals in het artikel vermeld? Is de minister het met de VVD eens dat dit niet acceptabel is?

Vraag 8
Welke oplossingen zijn er voor de korte termijn mogelijk om het tekort op te lossen dan wel de gevolgen van het tekort te beperken?

Vraag 9
Welke oplossingen zijn er op de korte termijn om meer stageplekken te creëren met de daarbij behorende begeleiding? Zo ja, welke maatregelen worden er op dit moment genomen om dit voor elkaar te krijgen?

Vraag 10
Is de minister bereid om met de ziekenhuizen en zorgverzekeraars in gesprek te gaan over creatieve korte termijn oplossingen, zoals samenwerking en/of het uitlenen van kinderartsen? Zo nee, waarom niet?