Vragen over transparantie zorgtarieven

De kosten voor behandelingen in het ziekenhuis zijn nog vaak niet transparant, dat meldt de NRC. De VVD vindt het belangrijk dat een patiënt de zorgaanbieder kan kiezen, niet alleen op kwaliteit, maar ook op basis van de prijs. Dit geldt zeker als het ondergaan van de behandeling van invloed is op iemand zijn eigen risico. Aukje de Vries stelde hier daarom samen met CDA-Kamerlid Joba van den Berg schriftelijke vragen over.

Schriftelijke vragen van Aukje de Vries (VVD) en Joba van den Berg (CDA)  aan de minister voor Medische Zorg over het bericht “Tarieven zorg nog altijd geheim”

Lees de antwoorden hier

Vraag 1
Bent u bekend met het bericht “Tarieven zorg nog altijd geheim” in het NRC d.d. 21 augustus 2018? Wat vindt u van dit bericht?

Vraag 2
Bent u het met de VVD en het CDA eens dat het belangrijk is dat een patiënt de zorgaanbieder, naast kwaliteit, ook kan kiezen op basis van prijs, zeker als het ondergaan van de behandeling van invloed is op het eigen risico? Zo nee, waarom niet?

Vraag 3
Wat is uw reactie op de constatering dat er geen draagvlak is voor bindende afspraken met de gehele sector?

Vraag 4
In het artikel gaat het primair over de transparantie van ziekenhuistarieven, hoe staat het met de transparantie van de overige tarieven in de zorg (die al dan niet onder het eigen risico vallen)?

Vraag 5
Waarom is het de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) niet gelukt kleinere zorgverzekeraars zo ver te krijgen dat zij hun prijzen openbaren? Welke bezwaren hebben zij? Wat heeft de NZa daaraan tot nu toe gedaan?

Vraag 6
Bent u bereid om wettelijk te regelen dat de tarieven van de zorgaanbieders openbaar gemaakt moeten worden, met name als het van invloed is op het eigen risico van mensen? Zo nee, waarom niet? Welke mogelijkheden zijn er verder, bijvoorbeeld het sluiten van bestuurlijke afspraken, om dit regelen? En bent u eventueel bereid daartoe te komen?