Vragen over Griekenland dat pensioenafspraken met EU wil herzien

Premier Tsipras van Griekenland vindt dat een korting op de pensioenen in zijn land niet langer nodig is. Dit zou op 1 januari 2019 ingaan. Aukje de Vries wil samen met Pieter Omtzigt (CDA) weten wat de precieze afspraken zijn die Griekenland wil herzien en wat de opvatting is van Nederland over het herzien van gemaakte afspraken. Daarom zijn hierover schriftelijke vragen gesteld. 

Vragen van de leden Aukje de Vries (VVD) en Omtzigt (CDA) aan de Minister van Financiën over het bericht ‘Griekenland wil af van pensioenafspraken met Europa

Lees hier de antwoorden

Vraag 1
Bent u bekend met het bericht ‘Griekenland wil af van pensioenafspraken met Europa’ van de NOS d.d. 8 september 2018?

Vraag 2
Wat zijn de precieze pensioenafspraken die Griekenland wil herzien?

Vraag 3
Zijn er ook andere afspraken of hervormingen die Griekenland wil herzien? Hoe vallen de aangekondigde lastenverlichtingen en intensiveringen binnen de afspraken tussen Griekenland en Europa?
Vraag 4
Heeft Griekenland genoeg financiële middelen om aan de lawine aan beloften van Tsipras te voldoen? Wat zijn de geschatte kosten van door Tsipras gedane beloftes?

Vraag 5
Wat zijn de meest recente schattingen van het (primair) overschot van Griekenland voor de komende jaren, wat zou het effect zijn op het overschot van deze intensiveringen en lastenverlichtingen?

Vraag 6
Heeft Griekenland ook in recente vergaderingen van de Eurogroep of de Ecofinraad dergelijke verzoeken tot het wijzigingen van de afspraken geuit? Zo ja; Wat was de reactie van Nederland en andere lidstaten?

Vraag 7
Heeft Griekenland op andere wijze een officieel verzoek ingediend om afspraken te herzien? Zo ja; hoe wordt hier mee omgegaan?

Vraag 8
Hoe staat Nederland in het algemeen tegenover het herzien van de afspraken?

Vraag 9
Is dit onderwerp besproken tijdens de Eurogroep of Ecofinraad d.d. 7 en 8 september? Zo ja; kunt u de discussie aldaar weergeven?

Vraag 10
Hoe verhouden de beloften van Tsipras zich tot het post-program surveillance (PPS)? Hoe verhoudt het herzien van pensioenafspraken zich tot de eerdere afspraak binnen de Eurogroep dat ‘’[the] policy path [of Greece] should preserve the objectives of the key reforms taken up under the ESM programme.’’?

Vraag 11
Kan uitgebreid ingegaan worden op de procedure en de beleidsvrijheid binnen PPS? Leidt een dergelijke toespraak van Tsipras tot aangescherpt toezicht of extra aandacht vanuit het PPS?
Vraag 12
Wanneer is de eerstvolgende review van Griekenland vanuit het PPS?

Vraag 13
Kunt u deze vragen een voor een binnen drie weken beantwoorden?