Vragen over zorgen 'Brussels gemorrel' aan boekhoudregels

"Beursgenoteerde bedrijven en grote beleggers in Nederland zijn faliekant tegen een plan van de Europese Commissie om internationale boekhoudregels aan te passen," dat schrijft het Financieele Dagblad. De VVD vindt dat het voor Europese en Nederlandse bedrijven erg onpraktisch is wanneer zij in verschillende jurisdicties aan verschillende boekhoudregels moeten voldoen. De vraag rijst dan ook voor welk probleem dit een oplossing is. Daarom dienden Aukje de Vries en Roald van der Linde hierover schriftelijke vragen in.

Vragen van de leden Aukje de Vries en Van der Linde (beiden VVD) aan de minister van Financiën over het bericht ‘Ernstige zorgen over Brussels gemorrel aan boekhoudregels’.

Lees de antwoorden hier.

Vraag 1
Bent u bekend met het bericht 'Ernstige zorgen over Brussels gemorrel aan boekhoudregels' (FD, 17 september 2018)?

Vraag 2
Voor welk probleem acht de Commissie deze nieuwe boekhoudregels een oplossing? Is bekend op welke punten de Commissie wil afwijken van IFRS? Zo ja, heeft de Commissie haar kennelijke zorgen ook naar voren gebracht bij IASB, in enigerlei vorm? Zo nee, waarom wil de Commissie überhaupt zeggenschap over de boekhoudregels?

Vraag 3
Wat zijn de verschillen tussen de IFRS-regels en het voorstel van de Europese Commissie? Wat zijn daarvan de gevolgen? Kunnen hierbij enkele voorbeelden worden genoemd?

Vraag 4
Deelt u de zorgen van VNO-NCW en Eumedion over een eenduidige presentatie van jaarcijfers?

Vraag 5
Klopt het dat de Franse regering een groot voorstander van deze aanpassingen is? Wat zijn ‘de Franse opvattingen rond soevereiniteit’ waarover in het artikel gesproken wordt? Waarom wil Frankrijk invloed op de boekhoudregels zoals vastgesteld door IASB?

Vraag 6
Wat zijn de ‘bepaalde bezittingen’ die Franse banken en verzekeraars volgens dit artikel tegen marktwaarde op hun balans moeten zetten?

Vraag 7
In welk stadium bevindt dit voorstel zich? Hoe verloopt het verdere proces?

Vraag 8
Is dit (concept-) voorstel reeds in een gremium of document door Nederland van commentaar voorzien? Zo ja, wat was de Nederlandse inbreng?

Vraag 9
Bent u het met de VVD eens dat het voor Europese en Nederlandse bedrijven erg onpraktisch is wanneer zij in verschillende jurisdicties aan verschillende boekhoudregels moeten voldoen? Bent u het met de VVD eens dat eenduidigheid juist de toegevoegde waarde is van de IFRS-standaarden?

Vraag 10
Bent u het met de VVD eens dat de Commissie haar aandacht beter kan richten op het handhaven van de ‘boekhoudregels’ uit het Stabiliteits- en Groeipact en het hervormen van de ‘boekhoudregels’ rond de weging van staatsobligaties op bankbalansen?