Schriftelijk overleg over het IMF

In het schriftelijk overleg over het IMF heeft de VVD aandacht gevraagd voor het feit dat Argentinië opnieuw heeft aangeklopt bij het IMF. De fractie wil weten wat hiervan de oorzaak is en in hoeverre het land altijd heeft voldaan aan haar verplichtingen. Daarnaast zijn er meerdere onderwerpen besproken, waaronder de voortgang van het IMF-programma in Oekraïne waarbij de VVD graag wil weten hoe het staat met de corruptiebestrijding. Lees hier verder de volledige inbreng van de VVD.

Schriftelijk overleg ten aanzien van de Geannoteerde agenda AO IMF voor de IMF-vergadering van 12 en 13 oktober 2018

De leden van de VVD-fractie hebben met belangstelling kennis genomen van de geannoteerde agenda voor de IMF-vergadering van 12 en 13 oktober a.s. De leden hebben daarover nog een aantal vragen en opmerkingen.

IMF-programma Argentinië
De leden van de VVD-fractie lezen dat Argentinië begin mei bij het IMF heeft aangeklopt voor een steunprogramma. Dat is niet de eerste keer. Wat is de oorzaak dat Argentinië wederom steun nodig heeft? Hoe vaak heeft Argentinië de afgelopen 50 jaar aangeklopt voor een steunprogramma van het IMF? In hoeverre heeft Argentinië altijd voldaan aan haar verplichtingen tijdens en na de steunprogramma’s? Welke afgesproken hervormingen heeft Argentinië in het verleden wel en niet doorgevoerd? Hoe wordt voorkomen dat Argentinië in de toekomst weer een keer steun nodig heeft?

Voortgang programma Griekenland
De leden van de VVD-fractie lezen dat gezien het financiële belang dat het IMF nog in Griekenland heeft en de bijbehorende post-programma surveillance het IMF ook na het ESM-programma betrokken zal blijven. Hoe ziet die betrokkenheid eruit?

Voortgang programma Oekraïne
De leden van de VVD-fractie lezen dat Oekraïne op het terrein van corruptiebestrijding belangrijke stappen heeft gezet. Welke stappen zijn er gezet naast oprichting van de onafhankelijke speciale anti-corruptie-rechtbank? Welke stappen zijn er waarom allemaal afgesproken? Welke zijn er wel en niet gehaald? Waarom zijn sommige niet gehaald?

IMF – 15e quotaherziening
De leden van de VVD-fractie lezen dat het Koninkrijk beperkte noodzaak ziet voor aanpassingen. Om welke aanpassingen gaat het dan? Hoe ziet het krachtenveld eruit? Waarom is er een quotaherziening en/of quotaverhoging noodzakelijk? Welke voorstellen c.q. plannen liggen er op tafel voor de quotamiddelen en quotaformule? Wat kunnen deze financieel voor Nederland betekenen?

De leden van de VVD-fractie begrijpen dat tijdens de IMF/WB jaarvergadering naar verwachting verder wordt gesproken over de benodigde omvang van de financiële middelen van het IMF. Wat is de benodigde omvang volgens Nederland en andere landen? Wat betekent dit in financiële zin voor Nederland? In hoeverre gaat er besluitvorming plaats vinden tijdens deze jaarvergadering? Het Koninkrijk vindt het van belang dat de juiste financiële prikkels gelden voor landen om werk te maken van noodzakelijke structurele hervormingen. Welke aanpassingen zijn daarvoor noodzakelijk?

De leden van de VVD-fractie lezen dat het Koninkrijk een eventuele verlenging van de BBAs en de NAB kritisch zal bekijken maar indien nodig ook klaar zal staan om te zorgen dat het IMF over voldoende middelen beschikt. Wat houdt dat precies in? Wat betekent dat financieel voor Nederland?

Conditionality Review
De leden van de VVD-fractie lezen dat Nederland nogal wat opmerkingen heeft waar het gaat om realistische ramingen en projecties. Hoe ziet het krachtenveld eruit om dit ook daadwerkelijk te veranderen?