Vragen over geluidsoverlast A32 bij Heerenveen

Rond het klaverbald bij Heerenveen geldt een maximum snelheid van 100km/u. De gemeente Heerenveen wil deze maatregel doortrekken in de zuidelijke richting tot afslag Oranjewoud. De VVD wil onderzoeken of er op dit traject ook sprake is van geluidsoverlast en zo ja, of er ook alternatieve oplossingen zijn. Daarom dienden Remco Dijkstra en Aukje de Vries de volgende schriftelijke vragen in.

Antwoord op de vragen.

Vragen van de leden Remco Dijkstra en Aukje de Vries (beiden VVD) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht  ‘Langer 100 km/u op A32 bij Heerenveen’.

Vraag 1

Kent u het bericht ‘Langer 100 km/u op A32 bij Heerenveen’ (LC, 16 oktober 2018)?

Vraag 2

Is er sprake van een overschrijding van de geluidsnormen op het traject A32 vanaf het klaverblad in zuidelijke richting tot afslag Oranjewoud?

Vraag 3

Is het logisch om een traject waar nu 130 km/u gereden mag worden terug te brengen naar een lagere snelheid als er geen sprake is van geluidsoverschrijdingen (en/of geen sprake is van milieu- of veiligheidsredenen)?

Vraag 4

Zijn er andere oplossingen denkbaar om eventuele geluidsoverlast te verminderen? Welke rol kan de gemeente Heerenveen hier zelf in spelen? Geeft de gemeente Heerenveen definitief uitsluitsel over wat op stapel staat?

Vraag 5

Herinnert u zich de eerdere Kamervragen en uw antwoorden over stiller asfalt op de A32? Loopt de aanleg van het geluidsscherm en het stillere asfalt volgens planning?

Vraag 6

In hoeverre is een dergelijk verzoek van een gemeente kansrijk of in strijd met het regeerakkoord waarin helder staat dat er in Nederland geen sprake zal zijn van verlaging van maximumsnelheden, tenminste als dat niet hoeft vanwege geluids-, milieu- of veiligheidseisen?

Vraag 7

Kunt u aangeven op welke snelwegtrajecten de komende tijd de maximum snelheid juist verder kan worden verhoogd, bijvoorbeeld omdat uit actuele data blijkt dat voldaan wordt aan normen van geluid, veiligheid en uitstoot? Bent u van plan vaart te maken met ophoging naar de norm van 130 km/u waar dat kan?