1,5 miljoen euro voor Waddengemeenten

Vanuit de Europese Unie moeten de BTW-regels voor de Waddenveren worden aangepast. Tijdens de behandeling van het Belastingplan heeft VVD Tweede Kamerlid Aukje de Vries een motie ingediend waarin de regering wordt opgeroepen om in overleg met de besturen van de Waddeneilanden en de betrokken rederijen te komen tot een plan met concrete maatregelen die rekening houden met de situatie van de eilandbewoners. Naar aanleiding van deze motie komt Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties  de bewoners van de Waddeneilanden tegemoet via gemeenten met een eenmalige tegemoetkoming van 1,5 miljoen euro. Dit bedrag is bestemd als tegemoetkoming voor de Waddenveren na een verhoging van het tarief als gevolg van aangepaste regelgeving.