Italië kan regels bankenunie niet aan de laars lappen

De Telegraaf bericht dat Italië banken in geval van crisis gaat helpen, zo heeft de Italiaanse Minister van Financiën, Giovanni Tria, gezegd. Dit is echter tegen de regels die de EU-landen met elkaar hebben afgesproken in het kader van de Bankenunie. Het kan niet zo zijn dat Italië de regels zomaar terzijde schuift, daarom stellen Aukje de Vries (VVD) en Pieter Omtzigt (CDA) schriftelijke vragen aan de minister van Financiën gesteld. VVD en CDA wille onder meer weten wat deze uitspraak betekent voor de  voornemens en de onderhandelingen over de toekomst van de bankenunie en de EMU.

Vragen van Aukje de Vries (VVD) en Omtzigt (CDA) aan de Minister van Financiën over het bericht ‘bij crisis helpt Italië banken’.

1. Bent u bekend met het bericht ‘bij crisis helpt Italië banken’ uit de Telegraaf van 29 oktober 2018?

2. Waar heeft de Italiaanse Minister van Financiën deze uitspraak gedaan? Wat waren zijn precieze woorden?

3. Betekent dit dat Italië de regels van de bankenunie terzijde schuift, dan wel ‘anders interpreteert’ of ‘flexibel interpreteert’?

4. Wat betekent dit voor de bankenunie, zeker gezien het feit dat Italië al eerder flexibel is omgegaan met de regels van de bankenunie, bijvoorbeeld rond de redding van Monte dei Paschi (zie 2016Z24986) en het bankenfonds Atalante (zie 2016Z13663)?

5. Wat betekent deze uitspraak voor de voornemens en de onderhandelingen over de toekomst van de bankenunie en de EMU?

6. Bent u het met de indieners eens dat dit betekent dat er niet gekozen kan worden voor een verdere vorm van risicodeling, zeker nu Italië al speelt met het idee om de regels op meerdere terreinen los te laten?

7. Bent u voornemens bij de volgende ecofin- en eurogroepvergadering Italië voor te houden dat de regels van de bankenunie en de BRRD geen menukaart zijn maar onverkort gehandhaafd dienen te worden?

8. Gaat u verder met de voorbereidingen van risicodeling indien Italie op de huidige koerst blijft?

9. Kunt u deze vragen voor het AO ecofin van deze week beantwoorden?