Meer aandacht voor toeslagen ouderen

In september werd er door ouderenorganisaties een onderzoek naar buiten gebracht waaruit blijkt dat een op de zes huishoudens met 55-plussers, die op grond van hun inkomen daarvoor in aanmerking komen, geen gebruik maken van huurtoeslag. Een op de tien 55-plussers vraagt geen zorgtoeslag aan. Terwijl het juist ook voor deze groep belangrijk is, om ervoor te zorgen dat ze net iets meer geld in hun portemonnee hebben.  VVD Tweede Kamerlid Aukje de Vries heeft bij de Algemene Financiële Beschouwingen samen met het CDA een motie ingediend, om ervoor te zorgen dat de overheden senioren beter moeten informeren over de toeslagen, actiever moet wijzen op toeslagmogelijkheden en de aanvraag moeten vereenvoudigen. Deze motie is in november 2018 aangenomen.