Geloofwaardige stresstesten banken zijn absolute noodzaak

In Het Financieel Dagblad van 16 november 2018 stond het bericht "stresstest voor banken moet effectiever". Geloofwaardige en realistische stresstesten zijn van uitermate groot belang voor de financiële stabiliteit en een geloofwaardig toezicht op de Europese bankensector. Andrea Enria, voorzitter van de Europese Bankautoriteit EBA benadrukt dat er in de afgelopen jaren veel voortgang is geboekt en dat de banken een stuk gezonder en weerbaarder zijn geworden, maar dat de aanpak wel een stuk effectiever kan. Daarom hebben de VVD Tweede Kamerleden Aukje de Vries en Roald van der Linde vragen gesteld aan de minister van Financiën.

Schriftelijke vragen van het lid Aukje de Vries en Van der Linde (beiden VVD) aan de Minister van Financiën over het bericht ‘’stresstest voor banken moet veel effectiever’’*

 1. Bent u bekend met het bericht ‘’stresstest banken moet veel effectiever’’ uit het FD van 16 november 2018?
 2. Bent u het eens met de nieuwe voorzitter van de EBA, de heer Andrea Endria, dat de stresstesten veel effectiever moeten en beter kunnen?
 3. Wat kunnen de gevolgen zijn als de stresstesten van de banken niet effectief (genoeg) zijn?
 4. Wat is uw mening over de huidige stresstesten? Welke tekortkomingen ziet u in de huidige methodologie van de testen?
 5. Op welke manier zijn de stresstesten de afgelopen jaren effectiever, meer valide en betrouwbaarder geworden?
 6. Welke mogelijkheden ziet u om te komen tot betere stresstesten?
 7. Kunt u ingaan op de verschillende methoden in stresstesten tussen de VS en de EU? Welke mogelijkheden ter verbetering en ‘best practises’ ziet u daar?
 8. Kunt u reageren op de opmerkingen van Enria dat ‘de ontkoppeling van de resultaten van de stresstest en de toezichthoudende acties - met daarbij de transparantie van de eerste en de ondoorzichtigheid van de laatste - volgens mij de belangrijkste tekortkomingen van de Europese aanpak, in vergelijking met die in de VS [zijn]'?
 9. Kunt u reageren op de suggestie van Enria dat ‘de publicatie van de stresstest gelijk [moet vallen] met de maatregelen die banken opgelegd krijgen als de toezichthouder dat nodig acht.’
 10. Kunt u reageren op de suggestie van Enria dat er veel meer gewerkt moet worden aan Europese benchmarks? Welke benchmarks zijn er nu? Welke andere mogelijkheden ziet u om de uitkomsten vergelijkbaarder te maken?
 11. Bent u het met de VVD eens dat geloofwaardige en realistische stresstesten van uitermate groot belang zijn voor de financiële stabiliteit en een geloofwaardig toezicht op de Europese bankensector?
 12. Bent u het eveneens met de VVD dat gezond toezicht op de bankensector des te belangrijker is in relatie tot de gewenste risicoreductie en de situatie van de bankensector in Italië? Kunt u ingaan op de gezondheid van de Italiaanse bankensector, welke stappen gezet worden om deze te verbeteren en de effecten van het beleid van de huidige Italiaanse regering hierop?
 13. Hoe was de stresstest voor de Europese banken geweest als de door Endria gewenste effectievere methoden waren gebruikt? Kunt u hierbij specifiek ingaan op de positie van Barclays, Lloyds en Banco BPM? Hoeveel banken hadden de test dan niet gehaald?
 14. Ziet u net als Enria het risico van banken die de stresstesten ‘gamen’ door hun balans op een bepaalde manier in te richten? Hoe worden de banken die dit doen aangepakt en welke mogelijkheden ziet u hiertoe om dit ‘gamen’ verder te beperken?
 15. Worden de opmerkingen van Enria nog ergens besproken in een Europees gremium? Zo nee; waarom niet? Zo ja; waar dan? Worden de onderliggende gesignaleerde problemen en kwesties ergens besproken?
 16. Welke stappen zet het kabinet om effectievere stresstesten te bevorderen? Bent u bereid om de suggesties van Enria mee te nemen en te bespreken in de relevante gremia?

*https://fd.nl/economie-politiek/1278578/stresstest-voor-banken-moet-veel-effectiever