Schriftelijke vragen over “Macron laat teugels Frankrijk vieren”

De Telegraaf bericht “Macron laat teugels Frankrijk vieren". HIerin wordt gemeld dat als gevolg van de opstand van de “gele hesjes” president Macron het Franse tekort laat oplopen. VVD Tweede Kamerlid Aukje de Vries: “Het is een zorgelijke ontwikkeling dat na Italië nu Frankrijk ook de teugels laat vieren. Elk EU-lidstaat moet zorgen dat het huishoudboekje op orde is en blijft. Anders kan dit gevolgen hebben voor de euro.” Daarom diende Aukje de Vries hierover schriftelijke vragen in.

Vragen van Aukje de Vries (VVD) aan de minister van Financiën over bericht “Macron laat teugels Frankrijk vieren”

1. Wat vind de Minister van het bericht ‘Macron laat teugels Frankrijk vieren” in De Telegraaf d.d. 12 december 2018, waarin wordt gemeld dat als gevolg van de opstand van de “gele hesjes” laat president Macron het Franse tekort oplopen?

2. Wat zijn de precieze maatregelen die Macron neemt en wat zijn de precieze kosten? Klopt het dat het zou gaan om zo’n ‪10 tot 11 miljard euro?

3. Wanneer worden deze voorstellen verwerkt in de Franse begroting?

4. Wat is het effect van deze voorstellen op het Franse begrotingstekort? Klopt het dat deze daarmee op ongeveer 3,5% BBP zou komen en daarmee, samen met Roemenië, het hoogst van de hele EU?

5. Welke gevolgen had het eerder al terugdraaien van de accijnsverhoging  voor de Franse begroting en het begrotingstekort?

6. Wanneer raamt de Europese Commissie het nieuwe tekortcijfer van Frankrijk?

7. Vergt de Commissie procedureel een herzien oordeel over een begroting en het SGP wanneer een begroting lopende het jaar zo drastisch herzien wordt?

8. Wat is de procedure voor het vaststellen van een buitensporig tekort wanneer een land na het vaststellen van de conceptbegrotingen een te hoog tekort heeft?

9. Hoelang heeft Frankrijk nu al een begrotingstekort? Wanneer had Frankrijk voor het laatst een begrotingsoverschot?

10. Wat zijn de gevolgen van het verhogen van het minimumloon voor de groeicijfers van Frankrijk, die ook al als te optimistisch worden ingeschat?

11. In hoeverre voldoet Frankrijk daarmee straks nog aan de regels uit het Stabiliteits- en Groei Pact (SGP)

12. Wat zijn de begrotingsvoorspellingen voor de komende jaren? Bevindt Frankrijk zich op een geloofwaardig pad naar het MTO?

13. Welke gevolgen hebben de plannen op de motivatie van Italië om de begroting wel weer aan de regels van het Stabiliteits- en Groei Pact te laten voldoen en op het opstarten van de buitensporig tekortprocedure voor Italië dan wel welke gevolgen kunnen de plannen daarop hebben? 

14. Kan ingegaan worden op de verdere gang van zaken rond de begroting van Italië? Kloppen de berichten in de media dat Italië verschillende compromisvoorstellen heeft gedaan om tot een lager, maar nog altijd te hoog tekort, te komen?

15. Is de Minister voornemens en/of bereid om deze te hoge tekorten bij een volgende vergadering van de Eurogroep of de Ecofinraad aan de orde te stellen?

De antwoorden op de schriftelijke vragen vindt u hier.