Rammelende Italiaanse begroting door niet realistische groeicijfers

De Europese Commissie heeft eerder besloten om geen buitensporig tekortprocedure te starten tegen Italië, ondanks dat ze niet aan de EU-begrotingsregels voldoen. 7 februari 2019 werd duidelijk dat de groeicijfers waarop de Italiaanse begroting is gebaseerd, te rooskleurig zijn: “Italy’s recession strains EU to make the budget numbers add up” (Financial Times) en “Ue, la Commissione gela l'Italia: "Nel 2019 il Pil crescerà dello 0,2%". Tria: "Non è recessione" (La Repubblica). Italië lijkt daarmee weer eens weg te komen met een rammelende begroting. Daarom heeft de VVD schriftelijke vragen gesteld aan de minister van Financiën.

Schriftelijke vragen van het lid Aukje de Vries (VVD) aan de minister van Financiën over de berichten “Italy’s recession strains EU to make the budget numbers add up” (Financial Times d.d. 7 februari 2019) en “Ue, la Commissione gela l'Italia: "Nel 2019 il Pil crescerà dello 0,2%". Tria: "Non è recessione" (La Repubblica d.d. 7 februari 2019)

 1. Wat vindt de Minister van de beide berichten?
 1. Klopt het dat de economische groeicijfers van Italië voor 2019 fors naar beneden zijn bijgesteld van +1,2% naar +0,2% (terwijl de raming van de groeicijfers oorspronkelijk zelfs +1,9% was)?
 1. Wat zijn de geraamde groeicijfers die de Italiaanse overheid zelf hanteert bij het opstellen van de begroting? Hoe verhouden die cijfers zich tot deze van de Europese Commissie?
 1. Wat zijn de gevolgen van de naar beneden bijgestelde groeicijfers voor de Italiaanse begroting, die al niet voldeed aan de EU-begrotingsregels? Wat zijn de gevolgen voor het Italiaanse begrotingstekort van de bijgestelde groeicijfers? Indien deze cijfers zelf niet beschikbaar zijn: kan het Ministerie dan zelf een raming maken hoeveel hoger het begrotingstekort en de EMU-schuld, ceteris paribus, komt te liggen met deze lagere groeiraming?
 1. Voldoet Italië met deze herziene groeiraming en dito gevolgen op het tekort en schuld aan de eisen van het Stabiliteits- en Groeipact? Wanneer wordt dit formeel weer getoetst door de Europese Commissie? Indien deze toetsing pas over geruime tijd plaatsvindt: deelt u dan de mening van de VVD dat Italië weg lijkt te komen met een rammelende begroting?
 1. Bent u van mening dat direct wanneer een significante wijziging in de groei er toe (lijkt) te leiden dat een land zich niet meer aan zijn budgettaire verplichtingen houdt de Europese Commissie per direct hun oordeel over de begroting zouden moeten herzien en niet wachten op een later toetsmoment? Zo nee; waarom niet?
 1. Wat betekent dit voor het helaas eerder ingenomen standpunt van de Europese Commissie om geen buitensporig tekortprocedure te starten tegen Italië?
 1. Is de Italiaanse overheid nog altijd voornemende de pensioenen te verruimen en een “basisinkomen” in te voeren? Hoe verhouden deze voornemens zich tot de begrotingspositie van Italië?
 1. In hoeverre gaan de aanpassingen in de economische groeicijfers en de gevolgen daarvan voor de begrotingen van landen, die zich toch al niet hielden aan de EU-begrotingsregels van het Stabiliteits- en Groeipact, besproken worden tijdens de Eurogroep/Ecofin op 11 en 12 februari 2019? En wat is daaruit gekomen?
 1. Welke garanties zijn er dat de begroting van Italië is gebaseerd op correcte, controleerbare cijfers en realistische groeiprognoses? Welke onafhankelijke controles vinden er plaats op de begrotingscijfers van de verschillende eurolanden?
 1. Wat gaat de Europese Commissie doen met de bijgestelde economische groeicijfers in relatie tot de begrotingsdiscipline en wanneer?

 De antwoorden op de schirftelijke vragen.