Vragen over vakkenvuller die jubileumbonus moet inleveren

Vanaf zijn achttiende werkt Klaas-Jan van Steenbergen (31) bij de Jumbo Van Loonstraat in Leeuwarden. Vanwege zijn 12,5-jarig jubileum kreeg de vakkenvuller een bonus van de Jumbo Van Loonstraat van 350 euro. Twee weken later was de vreugde echter weer voorbij. Dit omdat hij gedeeltelijk een uitkering krijgt en het UWV de bonus claimt. Werken moet lonen, vindt de VVD. Daarom hebben Tweede Kamerleden Nijkerken-de Haan en Aukje de Vries hierover schriftelijke vragen gesteld.

Vragen van het lid Nijkerken-de Haan en Aukje de Vries (VVD) aan de staatssecretaris van SZW,  naar aanleiding van een bericht op facebook.

1. Bent u bekend met het bericht van de heer Klaas-Jan van Steenbergen over een cadeau in de vorm van een geldbedrag van zijn werkgever ivm een 12,5 jarig werkjubileum?

2. Bent u het met de VVD eens dat werken moet lonen?

3. Bent u het met de VVD eens dat het niet de bedoeling kan zijn dat iemand met een aanvullende Wajonguitkering die jarenlang werkt bij een werkgever en daarvoor een eenmalig extraatje krijgt, dat dit extraatje dan direct wordt afgenomen door het UWV door een korting door te voeren op zijn Wajonguitkering?

4. Heeft het UWV volgens de regels gehandeld met betrekking tot  het terugvorderen van de uitkering?

5. Kunt u aangeven op basis van welke beleids-/uitvoeringsregel het UWV is overgegaan tot het terugvorderen van de uitkering?

6. Op basis van welke beleids-/ uitvoeringsregelregel mag een extraatje ten behoeve van een 25 of 40 jarig dienstverband wel gehouden worden door de ontvanger?

7. Bent u bekend met de aangenomen motie Nijkerken-de Haan/Peters 34352 nr. 104?

8. Bent u bereid gelijk aan de motie ook een vrijstelling van extra's boven het maandinkomen (bonus, dertiende maand, eindejaarsuitkering enz.) mee te nemen in de verdere uitwerking van de Wet vereenvoudiging Wajong die u binnenkort naar de Kamer stuurt?

Antwoord op de vragen vindt u hier.