Schriftelijke vragen over lagere groeicijfers Italië

Italië stelt de economische groeicijfers naar beneden bij. Het kan niet anders dan dit ook gevolgen heeft voor het begrotingstekort van Italië. Met de eerdere begroting voldeed Italië feitelijk al niet aan de afgesproken EU-begrotingsregels. Desondanks werd de begroting van Italië toch goedgekeurd door de Europese Commissie op basis van de eerdere, eigen cijfers van Italië. Daarom pleit de VVD nu voor een snelle, nieuwe herbeoordeling van de begroting van Italië door de Europese Commissie. Daarover stelde VVD Tweede Kamerlid Aukje de Vries schriftelijke vragen aan minister Hoekstra van Financiën.

Schriftelijke vragen van het lid Aukje de Vries (VVD) aan de minister van Financiën over het bericht “Italy raises deficit target, risking fresh conflift with the EU” (Bloomberg d.d. 9 april 2019).

1. Wat vindt de Minister van het feit dat de voorspelde economische groei in Italië tegen valt en daardoor het verwachte begrotingstekort stijgt?

2. Kunt u een overzicht geven van de tot nu toe gebruikte ramingen van de groeicijfers en de prognoses voor begrotingstekort van Italië op verschillende momenten in het afgelopen jaar?

3.Bent u van mening dat de eerdere beoordeling van de begroting van Italië gebaseerd is op niet juiste cijfers, met als resultaat een sprookjesbegroting? Zo nee, waarom niet?

4. Hoe verhouden zich de nieuwe begrotingscijfers van Italië zich met de EU-begrotingsregels in het kader van het Stabiliteits- en Groeipact (SGP)? In hoeverre voldoet Italië hiermee nog aan het SGP?

5. Wat betekenen deze nieuwe cijfers voor het helaas eerder ingenomen standpunt van de Europese Commissie om geen buitensporig tekortprocedure te starten tegen Italië?

6. Welke mogelijkheden heeft de Europese Commissie om op basis van de bijgestelde groeicijfers maatregelen te nemen? In hoeverre is er nu aanleiding om alsnog een buitensporigtekortprocedure op te starten? Vindt u dat het mogelijk zou moeten zijn om bij herziene groei- of schuldcijfers buiten de reguliere procedure alsnog een buitensporigtekortprocedure te kunnen openen?

7. Wat gaat de Europese Commissie doen met de bijgestelde economische groeicijfers in relatie tot de begrotingsdiscipline en wanneer?

8. Is de minister bereid om de tegenvallende groeicijfers en de stijging van het begrotingstekort wederom aan te kaarten tijdens de eerstvolgende Ecofin/Eurogroep vergadering en te pleiten voor een snelle herbeoordeling van de begroting van Italië (en dus niet te wachten tot mei/juni)? Zo nee, waarom niet? 

Klik hier voor de antwoorden op de schriftelijke vragen.