Schriftelijke vragen over budgettaire instrument eurozone

Reuters meldt dat eurocommissaris Moscovici heeft gezegd dat het budgettaire instrument voor de eurozone toch een stabiliteitsfunctie moet krijgen. Eerder is eind 2018 nadrukkelijk afgesproken dat dit niet het geval is. De VVD is daar ook geen voorstander van. Een stabilisatiefunctie is niet nodig, want de beste stabilisatiefunctie voor de eurozone is dat landen hun huishoudboekje gewoon op orde hebben. Landen dienen zich te houden aan de afgesproken EU-begrotingsregels en deze regels dienen strak te worden gehandhaafd. Het budgettaire instrument voor  de eurozone moet zich richten op concurrentie en convergentie, vindt de VVD. Daarom stelde VVD Tweede Kamerlid Aukje de Vries schriftelijke vragen aan minister Hoekstra van Financiën.

Schriftelijke vragen van het lid Aukje de Vries (VVD) aan de minister van Financiën over het bericht “eurozone budget likely to play stabilizing role: Moscovici” (Reuters d.d. 13 april 2019)

  1. Wat vindt de Minister van het bericht “eurozone budget likely tot play stabilizing role: Moscovici”?
  2. Wat vindt de Minister van de uitspraak “This is the first step, a foot in the door”? Hoe moet deze uitspraak geïnterpreteerd worden? Hoe wordt voorkomen dat dit een “eerste voet tussen de deur” is?
  3. Klopt de passage “But this stabilizing option has been deliberately left out from the design of the future euro zone budget for now, on the insistence of Germany, the Netherlands and their north European allies, even though officials privately agree it is needed”? Klopt met name het gedeelte dat Nederlandse officials  “privately agree it is needed”? Als dit niet het geval is waarom wordt dit dan toch zo gesteld?
  4. Kan de minister klip en klaar aangeven dat een stabilisatiefunctie niet nodig is? Bent u het met de VVD eens dat het budgettair instrument voor de eurozone zich uitsluitend moet richten op concurrentie en convergentie en onder het MFK-plafond moet vallen? Zo nee, waarom niet want dit is toch de afspraak?
  5. Bent u het met de VVD eens dat de beste stabilisatiefunctie voor de eurozone is het zich houden aan de afgesproken EU-begrotingsregels (Stabiliteits- en Groeipact) en het strak handhaven van de EU-begrotingsregels? En dat de Europese Commissie eerst maar eens moet beginnen met het handhaven van de EU-begrotingsregels, ook voor landen als Italië als Frankrijk? Zo nee, waarom niet?
  6. Is de Minister bereid om in de eerstvolgende vergadering van de Ecofin/Eurogroep Moscovici aan te spreken op zijn uitspraken in het onderhavige artikel van Reuters?
  7. Bent u bereid om de deze vragen minimaal 3 dagen voor het eerstvolgende AO Ecofin/Eurogroep te beantwoorden? Zo nee, waarom niet?