Steviger aanpak overlast en schade steenmarters

Op de parkeerterreinen van het ziekenhuis Tjongerschans in Heerenveen brengen steenmarters schade toe aan kabels van auto’s, ook de omliggende wijk wordt geteisterd. Niet alleen in woonwijken zijn er problemen en schade door steenmarters, maar ook bij boeren (zoals doden van kippen) en de natuur (zoals het leeghalen van nesten van weidevogels). De VVD wil dat de overlast en schade beperkt worden en dat er voldoende mogelijkheden zijn om dit probleem effectief aan te pakken. Daarom stelden VVD Tweede Kamerleden Arne Weverling en  Aukje de Vries vragen aan de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

Schriftelijke vragen van de leden Weverling en Aukje de Vries (beiden VVD) aan de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij over bericht “Steenmarters teisteren auto’s bij Tjongerschans

1. Bent u bekend met het artikel uit de Leeuwarder Courant van 18 april 2019 getiteld: “Steenmarters teisteren auto’s bij Tjongerschans”?

2. Hoe groot is de overlast van steenmarters landelijk op dit moment en hoe groot is de schade die steenmarters landelijk aanrichten?

3. Welke problemen en schade veroorzaken marters naast de schade bij auto’s, zoals wordt genoemd in het artikel, bijvoorbeeld in de agrarische sector (zoals doden van kippen) of de natuur (zoals het leeghalen van nesten van weidevogels)?

4. Wat doet de minister op dit moment om de overlast en schade van steenmarters aan te pakken en in te perken? 

5. Hoe wordt de overlast en schade van steenmarters in andere landen aangepakt en bestreden?

6. Welke mogelijkheden hebben gemeenten, provincies en ondernemers om maatregelen te nemen om overlast en schade door steenmarters te kunnen bestrijden? In hoeverre wordt van de mogelijkheden die er zijn voldoende gebruik gemaakt? Hoe kan de minister ervoor zorgen dat gemeenten en provincies meer maatregelen nemen en meer mogelijkheden benutten?

7. Wat wil de minister extra gaan doen om de overlast en schade van steenmarters te beperken? Welke maatregelen wil de minister daarvoor nemen?

8. Is de Minister bereid om de incidenten en problemen met steenmarters te gaan monitoren (in overleg met de provincies) om zo de ontwikkelingen landelijk in kaart te hebben en daarop te kunnen inspelen? Zo nee, waarom niet?

9. Is de minister bereid om steenmarters op de lijst met te bejagen diersoorten te plaatsen? Zo ja, wanneer kan dit geregeld zijn? Zo nee, waarom niet en welke mogelijkheden wil de minister gemeenten en provincies dan bieden voor het oplossen van dit probleem?

Klik hier voor de antwoorden op de schriftelijke vragen.