Na werkbezoek vragen over gevolgen Brexit voor haven Rotterdam

In juni 2019 bracht VVD Tweede Kamerlid Aukje de Vries een werkbezoek aan de haven van Rotterdam met collega parlementsleden uit Nederland en Groot Brittannië . Belangrijkste onderwerp was natuurlijk de Brexit en de onzekerheid voor de ondernemers. Een goede voorbereiding op een no-deal Brexit is belangrijk. Het hebben van een Border Inspection Point op de noordoever van de haven van Rotterdam is belangrijk. Samen met VVD-collega Remco Dijkstra pleit Aukje de Vries daarvoor in schriftelijke vragen aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat.

Schriftelijke vragen van het lid Remco Dijkstra en Aukje de Vries (beiden VVD) aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht: “Oefenen voor een no-brexit deal” en naar aanleiding van een werkbezoek aan de Rotterdamse haven.

1.            Bent u bekend met het bericht: “Oefenen voor een no – brexit deal” van Maritiem Nederland? 

2.            Bent u op hoogte van het feit dat de haven Rotterdam een Border Inspection Point (BIP) mist aan de noordoever van de Nieuwe Waterweg?

3.            Wat zijn daarvan de gevolgen bij een no brexit deal waarin het Verenigd Koninkrijk een derde land zou worden? Welke sectoren worden daardoor geraakt? Bent u het met de VVD eens dat vertragingen als gevolg van het ontbreken een Border Inspection Point op de noordoever van de Nieuwe Waterweg onwenselijk is voor de Rotterdamse haven en regio?

4.            Is de Minister het met de VVD eens dat een Border Inspection Point benodigd is aan de noordoever van de Nieuwe Waterweg in de haven van Rotterdam om ervoor te zorgen dat er geen onnodige vertraging wordt opgelopen bij het inspecteren van goederen en een goede doorstroming te realiseren?

5.            Wat is er volgens de Minister voor nodig om een Border Inspection Point te realiseren aan de noordoever van de Nieuwe Waterweg? Wie is er verantwoordelijk voor de aanleg van zo’n nieuw Border Inspection Point en op welke termijn zou zo’n punt verwacht kunnen worden?

6.            Wie is er verantwoordelijk voor de financiering van een Border Inspection Point? Is de Minister voornemens financieel bij te dragen aan de realisatie van een nieuw BIP?

7.            Is er goedkeuring van de Europese Commissie nodig om een Border Inspection Point aan te leggen? Zo ja, bent u voornemens deze toestemming te verkrijgen in Brussel?

8.            Zijn er elders in het land ook vergelijkbare knelpunten? Zo ja, welke en hoe gaan die opgelost worden?