Rederij moet snel schade MSC Zoë vergoeden

De afhandeling en uitbetaling van de schadevergoeding door MSC Zoë verloopt moeizaam. Er staat nog een rekening open van 3,5 miljoen. Dit terwijl de de Zwitserse reder er als de kippen bij was toen het schip MSC Zoe 342 containers had verloren: we vergoeden alle schade. De VVD vindt dat de rederij spoedig moet overgaan tot betaling van de kosten als gevolg van de schade. Dit ook om wrevel in de regio, bij de gemeenten maar ook bij de vissers zoveel mogelijk te voorkomen. Daarom stelden VVD Tweede Kamerleden Aukje de Vries en Remco Dijkstra schriftelijke vragen aan minister van Infrastructuur en Waterstaat.

Schriftelijke vragen van het lid Aukje de Vries en Remco Dijkstra (beiden VVD) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat  over het bericht '' Natuurorganisaties willen weten: waar blijft de schadevergoeding voor de aangespoelde containers?'' (Trouw, d.d. 11 september 2019)

1. Wat vindt de minister van het bericht ''Natuurorganisaties willen weten: waar blijft de schadevergoeding voor de aangespoelde containers?''

2. Wat is de huidige stand van zaken met betrekking tot de afhandeling en uitkering van de  schadevergoeding door MSC Zoë?

3. Bent u het met de VVD eens dat de rederij MSC de schade als gevolg van de overboord geslagen containers volledig moet vergoeden?

4. Wat vindt de minister van het feit dat direct gemaakte opruimkosten nog maar slechts deels vergoed zijn door rederij MSC, 9 maanden na het verliezen van de 342 containers?

5. Kan de minister aangeven waarom de volledige opruimkosten nog niet zijn vergoed door de rederij? Hoe moet dit gezien worden tot eerdere uitspraken, die u deed in de brief (29684-184, d.d. 10 juli 2019), waarbij u blijft inzetten op snelheid? 

6. Kan de minister aangeven hoe het contact met de rederij en de verzekeraar van de rederij verloopt?

7. Wat gaat de minister doen om ervoor te zorgen dan de rederij spoedig overgaat tot betaling van de kosten als gevolg van de schade?

8. Deelt u de mening dat er grote verantwoordelijkheid bij de rederij ligt en dat er meer tempo gemaakt moet worden om wrevel in de regio, bij de gemeenten maar ook bij de vissers zoveel mogelijk te voorkomen?

9. Wat gaat de minister de komende tijd doen richting de rederij om de afhandeling van de schade voortvarender te laten verlopen?

10. Kunnen deze vragen worden beantwoord voor het VAO Wadden?

 Klik hier voor de antwoorden.