Toch een voorstel voor versoepeling Europese begrotingsregels?

Aankomende Ecofinraad (d.d. 14 september 2019) wordt er toch gesproken over de hervorming van fiscale regels op basis van een intern document, volgens berichtgeving op Nu.nl. Afgelopen debat over de Ecofinraad in de Tweede Kamer is dit document niet besproken. Dit is vreemd. Er zou volgens Europese Commissie geen voorstel liggen ter versoepeling van de Europese begrotingsregels en ook geen document hierover zijn. Daarom heeft VVD Tweede Kamerlid Aukje de Vries hierover opheldering gevraagd.

 Vragen van het lid Aukje de Vries (VVD) aan de Minister van Financiën over het bericht dat ‘de EU mogelijk de fiscale regels wil versoepelen vanwege uitblijven van de groei’

  1. Bent u bekend met het bericht dat de EU mogelijk de fiscale regels wil versoepelen vanwege het uitblijven van de groei?
  2. Klopt het dat er een document voorligt op de eurogroep/ecofin vergadering dat strekt tot het versoepelen van de regels? Zo ja; wat is de inhoud van dit document?
  3. Kan dit document met de Kamer gedeeld worden? Zo nee, kunt u er bij de Ecofinraad/Eurogroep op aandringen dat dit document gedeeld mag worden?
  4. Hoe verhoudt dit document zich tot de eerdere beantwoording (20182019-3814) dat er geen concreet voorstel voorlag over de begrotingsregels?
  5. Is uw standpunt rond de begrotingsregels ongewijzigd?
  6. Kunt u in het verslag van de ecofinraad/eurogroep uitgebreid ingaan op dit document, de discussie erover en het krachtenveld?
  7. Kunt u deze vragen zo snel mogelijk beantwoorden?