VVD wil eerst risicoreducerende maatregelen

De VVD vindt dat het nog altijd ontijdig is  om voorstellen te doen voor verdere stappen met een Europees depositogarantiestelsel, aangezien er nog niet voldoende risicoreducerende stappen genomen zijn. In de agenda van de voorzitter van de Europese Commissie, Von der Leyen, staat dat er zo snel mogelijk overeenstemming moet worden bereikt over het Europees depositogarantiestelsel. Hier wordt echter niet gesproken over te nemen risico reducerende maatregelen. En in het Handelsblatt wordt ook nog eens aangegeven dat Duitsland, altijd een medestander van Nederland, van mening is veranderd. Daarom heeft VVD Tweede Kamerlid Aukje de Vries hierover vragen gesteld. 

 

Schriftelijke vragen van het lid Aukje de Vries (VVD) aan de minister van Financiën over het bericht “Deutscher Widerstand gegen europäische Einlagensicherung bröckelt” (Handelsblatt d.d. 8 september 2019 ).


1. Is de minister bekend artikel “Deutscher Widerstand gegen europäische Einlagensicherung bröckelt”  in Het Handelsblatt?


2. Krijgt de Minister ook signalen, bijvoorbeeld in zijn multilaterale en bilaterale gesprekken met de Duitse regering, over een veranderende opvatting, zoals beschreven in Handelsblatt?


3. Wat vindt u van de passage in de agenda van Von der Leyen dat over de ontbrekende elementen in de bankenunie (i.c. een Europees depositoverzekeringsstelsel EDIS) zo snel mogelijk overeenstemming moet worden bereikt? Wat vindt u ervan dat er daarbij niet gesproken wordt over risicoreducerende maatregelen?


4. Is de minister het met de VVD eens dat het nog altijd ontijdig is  om voorstellen te doen voor verdere stappen met een Europees depositogarantiestelsel, aangezien er nog niet voldoende risicoreducerende stappen genomen zijn?


5. Wat is de stand van zaken rond de risicoreducerende maatregelen, zoals het aanpassen van de nulweging van staatsobligaties? Waar zit dit ‘vast’?


6. Gaat u er bij de nieuwe Europese Commissie op aandringen om verdere risicoreducerende maatregelen te nemen, alvorens stappen gezet kunnen worden op het gebied van EDIS, zoals ook vastgelegd in het regeerakkoord?


7. Wat vindt de minister van de uitspraak van de president van de Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes, Helmut Schleweis dat Europa niet dichterbij elkaar zal komen, door de lasten naar andere te verschuiven? Hoe verhoudt deze uitspraak zich tot het starten van EDIS voor er afdoende risicoreducerende maatregelen zijn genomen?


8. Wat is de stand van zaken rond EDIS? Wanneer wordt dit weer besproken in de Eurogroep/Ecofin?