Schriftelijk overleg EU-begroting 2020

Op 15 november aanstaande vindt de zogenaamde Begrotingsraad plaats. Dan onderhandelen de Europese Raad en het Europees Parlement over de EU-begroting voor 2020. De VVD vindt het belangrijk dat de EU-begroting wordt gemoderniseerd en wordt gericht op grote grensoverschrijdende problemen. De VVD heeft nu echter met name vragen gesteld over het feit dat de EU-begroting 2020 gebaseerd is op de aanname dat het Verenigd Koninkrijk meebetaalt aan de begroting. De VVD wil onder meer weten wat het niet betalen van het Verenigd Koninkrijk bij een Brexit heeft op de Nederlandse bijdrage?

Inbreng schriftelijk overleg van het lid Aukje de Vries (VVD) ten aanzien van de Begrotingsraad van d.d. 15 november 2019 betreffende de Europese begroting 2020.

De leden van de VVD-fractie hebben kennis genomen van de brief van de minister van Financiën over de Begrotingsraad d.d. 15 november 2019 betreffende de Europese begroting 2020. De leden hebben daarover nog een aantal vragen en opmerkingen.

De leden van de VVD-fractie lezen dat de Europese begroting 2020 is gebaseerd op de aanname dat het Verenigd Koninkrijk meebetaalt aan de begroting. Is het meebetalen van het Verenigd Koninkrijk een zekerheid? Kan dit nog veranderen, en zo ja, wat voor effect heeft dit op de Nederlandse bijdrage?

De leden van de VVD-fractie lezen met tevredenheid de inbreng van het kabinet voor een moderne EU-begroting. De VVD-fractie onderstreept dat er meer gericht moet worden op grote grensoverschrijdende problemen. Kan de Minister aangeven welke landen gelijkgestemd zijn en Nederland dus mee samenwerkt?

De leden van de VVD-fractie vragen zich af hoe het staat met de onderhandelingen over het Meerjarig Financieel Kader? Kan daarover een update gegeven worden? Wat is de verhouding van deze begroting tot de onderhandelingen over het nieuwe MFK?

Amendement begrotingsvoorstel (amendig letter 1, AL1)

De leden van de VVD-fractie lezen dat de Europese Commissie de vastleggingen opwaarts bijstellen met in totaal 16 miljoen en de betalingen neerwaarts met 5 miljoen. Wat is de reden hiervoor? Waar gaat dit ten koste van, dan wel komt het aan ten goede?

De leden van de VVD-fractie lezen dat de aanpassing van het EUSF een begrotingsaanpassing behoeft. Waar komt deze 50 miljoen euro vandaan? Wat betekent deze mogelijke aanpassing voor de bijdrage van Nederland?

Klik hier voor de beantwoording.