Schriftelijk overleg over EU-steunprogramma’s voor durfkapitaal

De Europese Rekenkamer is terecht kritisch richting de Europese Commissie ten aanzien van het steunprogramma voor investeringen in innovatie startende ondernemingen via durfkapitaalfondsen. VVD Tweede Kamerlid Aukje de Vries vindt het opmerkelijk dat de Europese Commissie ondanks twintig jaar ervaring met durfkapitaalondersteuning tot nog toe slechts beperkt bewijs van de behaalde impact heeft geleverd. De vraag aan de minister van Financiën is dan ook wat de minister concreet gaat doen met de uitkomsten van dit rapport en wat hij gaat doen met de aanbevelingen. Zeker ook nu er wordt gewerkt aan een nieuwe Meerjarig Financieel Kader voor de Europese Unie.

Inbreng schriftelijk overleg van het lid Aukje de Vries (VVD) ten aanzien van het speciale verslag van de Europese Rekenkamer over EU-interventies voor durfkapitaal.

De leden van de VVD-fractie hebben met belangstelling kennisgenomen van het speciale verslag van de Europese Rekenkamer over EU-interventies voor durfkapitaal. De leden van de VVD-fractie hebben daarover nog wel enkele vragen en/of opmerkingen.

De leden van de VVD-fractie constateren dat recent nieuwe ideeën voor de kapitaalmarktunie (CMU) zijn gepresenteerd. Hoe passen de uitkomsten van dit rapport van de Europese Rekenkamer over durfkapitaal daarin? Hoe sluiten de uitkomsten van dit rapport daarbij aan?

De leden van de VVD-fractie zijn van mening dat de Europese Rekenkamer terecht kritisch is over de EU-interventies voor durfkapitaal. Welke lessen trekt de minister uit het rapport voor toekomstig EU-beleid en/of -interventies voor durfkapitaal? Wat gaat de minister concreet met de uitkomsten van dit rapport van de Europese Rekenkamer doen? Wat vindt de Minister van het feit dat de Europese Commissie niet in staat is om alle aanbevelingen van de Europese Rekenkamer te aanvaarden?

Welke plannen liggen er voor het nieuwe Meerjarig Financieel Kader 2021 – 2027 die gerelateerd zijn aan durfkapitaal, zo vragen de leden van de VVD-fractie. Wat is de financiële omvang van deze plannen? Hoe worden de aanbevelingen uit het rapport van de Europese Rekenkamer daarin meegenomen?

De leden van de VVD-fractie lezen dat de Europese Commissie geen onderzoek heeft gedaan naar de marktbehoeften van alle instrumenten en ook niet van de absorptiecapaciteit. In hoeverre is de minister van mening dat dit wel nuttig en nodig zou zijn? Hoe gaat de minister bewerkstelligen dat dit wel gaat gebeuren?

De leden van de VVD-fractie lezen dat de procedures van het Europees Investeringsfonds (EIF) langer dan twaalf maanden kunnen duren voordat aanvragen om middelen worden goedgekeurd. Wat vindt de minister van de lange procedures? Hoe kan de procedure worden verkort?

De leden van de VVD-fractie vinden het opmerkelijk dat de Europese Commissie ondanks twintig jaar ervaring met durfkapitaalondersteuning tot nog toe slechts beperkt bewijs van de behaalde impact heeft geleverd. Wat vindt de minister daarvan? Hoe kan dan worden bepaald of de inzet van de EU-middelen effectief is? Welke informatie heeft de minister over de effectiviteit van de inzet van de EU-middelen voor interventies op het gebied van durfkapitaal? Wat heeft het mkb tot nu toe aan de EU-interventies gehad? Wat gaat de minister doen om te zorgen dat in de toekomst wel inzicht in de effectiviteit van de inzet van EU-middelen voor durfkapitaal komt?

De leden van de VVD-fractie vinden het bijzonder dat de Europese Commissie geen informatie over de daadwerkelijke kosten die het EIF maakt voor de uitvoering van door de EU ondersteunde instrumenten maakt. Wat vindt de minister daarvan? Hoe kan zonder informatie over de daadwerkelijke kosten worden bepaald of de uitvoering efficiënt is?