Bereikbaarheid Waddeneilanden en -havens van groot belang

De VVD vindt de bereikbaarheid van de Waddeneilanden en de Waddenhavens van maatschappelijk en economisch belang. De bereikbaarheid is van groot belang voor de bewoners, toeristen en ondernemers en daarmee de leefbaarheid van het Waddengebied. Dit moet daarom voldoende geborgd zijn in de visies van de rijksoverheid, zoals de Waddenagenda 2050 en de Nationale Omgevings Visie (NOVI). Daarom heeft VVD Tweede Kamerlid Aukje de Vries een motie ingediend om de bereikbaarheid van de Waddeneilanden en Waddenhavens in beleidsstukken aan te merken als van maatschappelijk en economisch belang. 

Motie over de bereikbaarheid Waddeneilanden en Waddenhavens

Lees hieronder de ingediende motie:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er op dit moment onder meer druk gewerkt wordt aan de Waddenagenda 2050 en de Nationale Omgevingsvisie (NOVI);

van mening dat de bereikbaarheid van de Waddeneilanden en de Waddenhavens van groot belang is voor de bewoners, toeristen en ondernemers en daarmee de leefbaarheid van het Waddengebied;

van mening dat de bereikbaarheid soms problemen ondervindt, zoals naar Ameland en Lauwersoog;

verzoekt de regering de bereikbaarheid van de Waddeneilanden en Waddenhavens in beleidsstukken aan te merken als van maatschappelijk en economisch belang,

en gaat over tot de orde van de dag.

Aukje de Vries

Stieneke van der Graaf

Gijs van Dijk